ครึ่งปีแรกกำไรพุงปลิ้น แบงก์พาณิชย์วิ่งสวนเศรษฐกิจซบ

 ครึ่งปีแรกกำไรพุงปลิ้น แบงก์พาณิชย์วิ่งสวนเศรษฐกิจซบ

แบงก์พาณิชย์ ไม่สนเศรษฐกิจครึ่งปีแรกทรุด เปิดหน้าตักครึ่งปีแรก โชว์กำไรสุทธิกันถ้วนหน้า ไทยพาณิชย์ งวดครึ่งปีกำไร 2.79 หมื่นล้านบาท ส่วนกสิกรไทยกำไร 2.36 หมื่นล้านบาท ด้านซีไอเอ็มบีไทยครึ่งปีแรกกำไรพุ่ง 15% ขณะที่แบงก์กรุงเทพ ไตรมาส 2 กำไร 9.02 พันล้านบาท
 
นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 2557 มีกำไรสุทธิ 14,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ในงวดครึ่งปีแรก มีกำไรสุทธิ 27,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากการขายเงินลงทุน และผลสำเร็จอย่างดีจากการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์หลักของปี 2557 อันได้แก่ การลดต้นทุนเงินฝาก การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมบริการ
 
“ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างดีท่ามกลางสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย สะท้อนให้เห็นถึงการกำหนดกลยุทธ์ที่ถูกต้อง ตลอดจนการนำไปปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนครึ่งปีหลังที่คาดว่าสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ธนาคารก็มีความ พร้อมอย่างเต็มที่ในการขยายการดำเนินงาน เพื่อสนองต่อโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น”
 
นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ปี 2557 มีกำไรสุทธิจำนวน 23,670 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12.26% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 4,938 ล้านบาท หรือ 14.05% รวมถึงรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จำนวน 3,123 ล้านบาท หรือ 12.94% เป็นผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
ขณะที่ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 11,732 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน จำนวน 207 ล้านบาท หรือ 1.74% ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายทางการตลาดซึ่งเป็นปกติตามฤดูกาล
นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีกำไรสุทธิจำนวน 625.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.4 ล้านบาท หรือ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 
ทางด้านธนาคารกรุงเทพ แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2557 มีกำไรสุทธิ 9,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 895 ล้านบาท รายได้ที่มิใช้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 612 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,549 ล้านบาท.