ส.อ.ท.ขอกำหนดสเปกรัฐมนตรี สิ่งเร่งด่วนขอให้ช่วยเอสเอ็มอี

 ส.อ.ท.ขอกำหนดสเปกรัฐมนตรี สิ่งเร่งด่วนขอให้ช่วยเอสเอ็มอี

 
   นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผู้ที่จะมาเป็น รมว.อุตสาหกรรมคนใหม่ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี กล้าตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นผู้ที่เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนได้ สำหรับนโยบายเร่งด่วนที่อยากให้เร่งผลักดันคือ การส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ถึง 80% ของผู้ประกอบการทั้งหมด แต่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เพียง 37% ซึ่งตามมาตรฐานประเทศที่พัฒนาแล้วเอสเอ็มอีจะมีขนาดจีดีพีถึง 50% เมื่อเทียบกับจีดีพีรวม ส่วนกรณีที่จะมีการโอนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไปอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี จะทำให้การส่งเสริมเอสเอ็มอีทำได้อย่างครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ
 
นอกจากนี้ รมว.อุตสาหกรรม ต้องมีนโยบายเพิ่มการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้วัตถุดิบในประเทศโดยเฉพาะภาคเกษตร ไม่ว่าจะเป็นแปรรูปสินค้าเกษตร พลังงานทดแทน เพราะเหล่านี้จะทำให้ประโยชน์ตกอยู่กับคนไทย ส่วนอุตสาหกรรมที่ไทยเป็นฐานผลิตขนาดใหญ่ของโลก เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการวางยุทธศาสตร์และส่งเสริมให้ประเทศไทยมีศักยภาพสูงขึ้นและได้เปรียบมากกว่านี้ ส่วนกรณีที่มีชื่อนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อาจเป็นผู้ที่ได้รับเสนอเป็น รมว.อุตสาหกรรมนั้น ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมอย่างดี แม้ว่าอาจจะมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองบางคน ก็ควรดูว่าเมื่อเข้ามาแล้วทำตามนโยบาย ของ คสช. หรือไม่.