แรงงานรถยนต์ขาดหนัก กลุ่มชิ้นส่วนต้องการกว่าแสนตำแหน่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งปั้นคนเสริม

  แรงงานรถยนต์ขาดหนัก กลุ่มชิ้นส่วนต้องการกว่าแสนตำแหน่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งปั้นคนเสริม 

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนเตรียมทำโครงการฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อให้มีแรงงานที่มีฝีมือและมีทักษะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มากขึ้น เพราะปัจจุบันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานรวมมากกว่า 1 แสนรายทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในไทยมีมากกว่า 1 หมื่นบริษัท ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ส่งให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ โดยขณะนี้ กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ขาดแคลนแรงงานเฉลี่ยบริษัทละ 10-20 คน ทั้งนี้ ค่าแรงงานของอุตสาหกรรมยานยนต์จะคิดตามฝีมือของแรงงาน และมีอัตราสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท เป็นเวลาหลายปีแล้ว หากเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือสูงจะมีค่าแรงสูงกว่า 500 บาทต่อวัน คาดว่า จะเริ่มโครงการฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนตุลาคมนี้       ตามปีงบประมาณ 2557 
          อย่างไรก็ตาม อยากกระตุ้นให้เอสเอ็มอีกลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ปรับมาใช้เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนมากขึ้น เพราะในระยะยาว ต้นทุนการประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกลง ส่วนสาเหตุที่ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างมาก เพราะยอดการผลิตรถยนต์ในไทยสูงถึงปีละ 2 ล้านคัน ทำให้แรงงานมีไม่เพียงพอกับความต้องการ