27เอกชนไทยจับคู่นักธุรกิจรัสเซีย

 27เอกชนไทยจับคู่นักธุรกิจรัสเซีย

กลุ่มธุรกิจการค้ารัสเซีย สั่งสินค้าปศุสัตว์เพิ่ม หวังส่งเครือข่าย พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิต-แปรรูปอาหารทะเลไทย
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันการค้าการส่งออกให้เพิ่มขึ้น ซึ่งกรมฯได้สั่งการไปยังสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ทั่วโลก โดยเฉพาะการจัดผู้ซื้อรายใหญ่เข้ามาเยือนไทยและมีการเดินทางของผู้นำเข้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมี 3 บริษัทจากรัสเซียเดินทางมาไทย เพื่อจับคู่ธุรกิจสินค้าปศุสัตว์ อาหารและอื่นๆ ได้แจ้งปริมาณและราคาที่ต้องการ โดยมีภาคเอกชนไทยร่วมจับคู่ 27 ราย
 
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงมอสโก นำคณะผู้แทนการค้ารายใหญ่จากรัสเซียมาไทย โดยแจ้งสินค้าที่ต้องการนำเข้า ได้แก่ ไก่ เป็ด อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ถั่ว การเดินทางอยู่ไทยประมาณ 4 วัน และจะเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตและแปรรูปสินค้ากับภาคเอกชน อาทิ ซีพีเอฟ เบทาโกร สินค้าที่นำเข้าจะทยอยจัดส่งให้เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ภัตตาคาร ร้านค้าย่อยทั่วไป
 
นอกจากนี้ กรมฯพร้อมภาคเอกชนจะเดินทางเยือนรัสเซียอีกครั้งระหว่างวันที่ 22-23 ก.ย.นี้ เพื่อเข้าพบหน่วยงานเฝ้าระวังสุขอนามัยของรัสเซีย (Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance) หรือ FSVPS เพื่อหารือประเด็นที่เป็นอุปสรรคระหว่างกัน เข้าพบหน่วยงานกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและยืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของไทยในการส่งออกอาหาร ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณไปยังรัสเซีย การเพิ่มคณะผู้แทนการค้าในกลุ่มสินค้าที่รัสเซียมีความต้องการสูง เช่น ข้าว ยางพารา ผักและผลไม้ และอาหารแช่แข็ง
 
นางกัลยาณี ศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงมอสโก กล่าวว่า รัสเซียมุ่งหวังจะเพิ่มปริมาณการค้ากับเอเชียมากขึ้น และไทยก็เป็นประเทศเป้าหมายการนำเข้าเนื้อไก่ โดยรัสเซียยังคงมีความต้องการนำเข้าไก่อีกจำนวนมาก พร้อมให้ความช่วยเหลือกับผู้ส่งออก ที่มีศักยภาพของไทยที่ยังไม่ผ่านการตรวจรับรองจาก FSVPS อีกทั้งมีโกดังสินค้าแช่แข็งที่ทันสมัยให้เช่า พร้อมที่จะร่วมลงทุน หรือร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจระหว่างกัน ปัจจุบันรัสเซียอนุญาตให้นําเข้าสินค้าไก่แปรรูปจากไทย เฉพาะโรงงานผลิตเนื้อไก่แปรรูป ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเฝ้าระวังสุขอนามัยของรัสเซีย FSVPS ที่ให้การรับรองแล้ว 21 ราย
 
การค้าระหว่างไทย-รัสเซีย ในช่วง 6 เดือนแรก(ม.ค.-มิ.ย.) ปีนี้ มีการส่งออกเพิ่มขึ้น 3.9% มูลค่า 768 ล้านดอลลาร์ สินค้าส่งออกสำคัญอันดับ 1 ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 221 ล้านดอลลาร์ ลดลง2.8% อัญมณีและเครื่องประดับ 78 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 408% เม็ดพลาสติก 47ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1% ผลไม้กระป๋องฯ เครื่องจักรกลฯ ผลิตภัณฑ์ยางตู้เย็น ตู้แช่แข็งฯ ข้าว เครื่องยนต์สันดาป และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนการนำเข้า 6 เดือนแรกมูลค่า 2,639 ล้านดอลลาร์ ลดลง 20%