ส.อ.ท.ยอมตรึงราคาสินค้า 3 เดือน

 ส.อ.ท.ยอมตรึงราคาสินค้า 3 เดือน

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ จะหารือกับภาคเอกชน เพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าว่า หากเป็นไปได้ต้องการให้ราคาสินค้าสะท้อนกลไกตลาด จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง แต่หากภาคเอกชนถูกขอให้ตรึงราคาสินค้า ในระยะสั้นๆเพียง 3 เดือน ซึ่งภาคเอกชนก็พร้อมรับไปดำเนินการ เนื่องจากภาพรวมราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมทั้งอุปโภคและบริโภค ต้องยอมรับว่า การปรับขึ้นราคาคงทำได้ลำบาก เพราะสต๊อกสินค้าที่ผลิตรอการจำหน่ายในโกดังยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากที่ผ่านมาการบริโภคของคนไทยชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตามกำลังซื้อที่หดตัว
 
“ภาพรวมราคาสินค้า ก็คงจะปรับไม่ขึ้นอยู่แล้ว แม้ไม่มีการขอให้ตรึงราคา แต่บางรายเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าถ้าต้นทุนเขาอั้นไม่ไหวแล้ว ก็ควรจะปล่อยไป โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เพิ่มต้นทุนเข้าไปอีก คือ กรณีที่รัฐบาลเตรียมประกาศปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) อีก 1 บาทต่อกิโลกรัม (กก.)รวมถึงก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคขนส่ง โดยเฉพาะก๊าซเอ็นจีวี ที่ใช้กับรถบรรทุกจำนวนมากก็จะต้องมาพิจารณาถึงค่าขนส่งที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้น ดังนั้นบางอุตสาหกรรมที่เขาอั้นไว้ไม่ไหวก็คงจะต้องดูความเหมาะสมด้วย”
 
นายวัลลภ เตียศิริ ที่ปรึกษาสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า นับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีหน้า ภาพรวมตลาดรถยนต์จะเป็นโอกาสของผู้ซื้อรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์บ้านที่ยังจะมีการแข่งขันด้านราคาอยู่ โดยจะไม่มีการปรับราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะต้องเร่งเคลียร์สต๊อกรถยนต์เก่า เพื่อรองรับกับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ที่จะมีผลบังคับ 1 ม.ค.2559 ซึ่งทิศทางรถยนต์ตามอัตราภาษีใหม่ จะเน้นประสิทธิภาพการปล่อยมลพิษสู่อากาศที่ลดต่ำลงมีความปลอดภัยสูง ทำให้ในปลายปีนี้คนไทยจะได้เห็นการลด แลก แจกแถมของแคมเปญจำหน่ายรถยนต์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ที่ต้องการมีรถยนต์ใหม่.