ระดมฑูตพาณิชย์-บริษัทรายใหญ่ ช่วยขับเคลื่อนส่งออกปีหน้าโตยั่งยืน

 ระดมฑูตพาณิชย์-บริษัทรายใหญ่ ช่วยขับเคลื่อนส่งออกปีหน้าโตยั่งยืน 

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมประเมินสถานการณ์การส่งออกปี 57 และกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การส่งออกปี58 ว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทขนาดใหญ่ของไทย และภาคอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆในการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเช่น การส่งเสริมให้เร่งปรับตัวของธุรกิจ และการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นต้น
 
“ตอนนี้ฑูตพาณิชย์ 62 แห่ง จาก 43ประเทศทั่วโลกได้ส่งข้อมูลต่างๆด้านการค้าและการตลาดมาแล้วซึ่งผมได้มอบนโยบายให้มีการระดมความเห็นร่วมกับเอกชนมากขึ้นคาดว่าในวันที่ 20 ต.ค.น่าจะได้ข้อสรุปทั้งด้านสถานการณ์การค้าและเป้าหมายส่งออกในปี 58”
 
ขณะเดียวกันก็ให้กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญในตลาดใหม่ๆมากขึ้นนอกเหนือจากการดูแลตลาดเก่าเช่น ตลาดรัสเซีย อาเซียน ตะวันออก ลาตินอเมริกา และการส่งเสริมการค้าชายแดนเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านนิยมสินค้าของไทยเป็นอย่างดีจึงเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้ประกอบการขยายตลาดกลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้น เป็นต้น
 
นายสุรพงษ์ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)กล่าวว่า การส่งออกรถยนต์ไทยในปี 58 คาดว่าน่าจะอยู่ในระดับ 1.2 ล้านคัน เติบโต 0% จากปีนี้ เนื่องจากทางกลุ่มต้องติดตามสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศเอเซีย ออสเตรเลีย และ แอฟริกา เป็นต้นโดยตลาดที่จะช่วยผลักดันให้ยอดส่งออกรถยนต์ในปีนี้เติบโต คือตลาดตะวันออกกลางที่มีสัดส่วนการส่งออก27-28% ,อเมริกากลางและใต้ มีสัดส่วน 11% เป็นต้น