ก.อุตฯเตรียมตั้งนิคมฯSME วงเงิน 2.1หมื่นล.

   ก.อุตฯเตรียมตั้งนิคมฯSME วงเงิน 2.1หมื่นล. 

           กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณ์ ยอดขอรับการลงทุนในไทยปีนี้ จะมีไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท ขณะเดียวกันเตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เอสเอ็มอี รวม 28 โครงการ  คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2-3 ปี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
         นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. เตรียมตั้งนิคมอุตสาหกรรม เอสเอ็มอี 18 โครงการ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
        นอกจากนี้ ยังมีแผนตั้งนิคมพัฒนาพื้นที่โลจิสติกส์และการค้าชายแดนในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และนิคมพัฒนาพื้นที่ตามเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด อาทิ ขอนแก่น อุดรธานี  นครราชสีมา เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ   
 
      โดยมีพื้นที่การลงทุนกว่า 1 หมื่น 4 พันไร่ ในวงเงินการพัฒนากว่า 2 หมื่น 1  พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าว จะก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 5 แสน 3 หมื่นคน ส่งผลให้มีเม็ดเงินจากนักลงทุน กว่า 8 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม คาดว่า โครงการดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายใน 2 - 3 ปี เพื่อให้ทันการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
     เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมและขยายฐานการผลิต สำหรับนักลงทุนจากประเทศจีนและญี่ปุ่น โดยจะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาการบริการด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 
 
    นอกจากนี้ นายประเสริฐยังกล่าวว่า การดำเนินงานหลังจากนี้ จะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ ที่มีความพร้อมและดูรายละเอียดของพื้นที่ ว่ามีความเหมาะสมในการลงทุนมากน้อยแค่ไหน โดยจะแจ้งให้ผู้เสนอพื้นที่ทราบภายใน 60 วัน และจะนำเสนอคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาเห็นชอบเป็นรายไป
 
   ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม มองว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน มีอัตราขยายตัว ทำให้มีการลงทุนในประเทศมากขึ้น จะเห็นได้จากตัวเลขที่นักลงทุน ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน เฉพาะที่ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ในปี 2555 มียอดรวมกว่า 1 ล้าน 4 แสนล้านบาท และในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ มียอดขอรับ การส่งเสริมการลงทุนแล้วกว่า 5 แสนล้านบาท จึงคาดว่า ตลอดปีนี้ จะมียอดขอรับการลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ที่ 7 แสนล้านบาท