กระทรวงพลังงานมีกำหนดปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือนวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

  กระทรวงพลังงานมีกำหนดปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือนวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

           กระทรวงพลังงานมีกำหนดปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือนวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยจะทยอยปรับขึ้น 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม จากเดิมราคา 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ไปอยู่ที่ราคา 24.82 บาทต่อกิโลกรัม โดยการ เตรียมความพร้อมครั้งนี้ได้มีการเปิดให้ร้านค้ารายย่อยจำหน่ายอาหารลงทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือรับการปรับราคาก๊าซหุงต้มแล้ว 
 
          โดยขณะนี้ทางกรมการค้าภายในได้เปิดให้ร้านค้ารายย่อยจำหน่ายอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร รวมไปถึงหาบเร่แผงลอยตามคำนิยามของกระทรวงพลังงาน มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือหลังการปรับราคาก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซ LPG เพราะผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งจากการประเมินคาดว่าจะมีประมาณ 400,000-500,000 ราย 
 
         อย่างไรก็ตาม นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายในยอม รับว่า ระยะแรกอาจมีผู้มาขึ้นทะเบียนไม่มากนัก เพราะว่ามีความกังวลเรื่องของการถูกเรียกเก็บภาษี ซึ่งทางกรมการค้าภายในจะไปหารือกับทางกรมสรรพากรให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันว่า ผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ ไม่จำเป็นต้องเสียภาษี และเมื่อสามารถซื้อก๊าซ LPG ได้ในราคาเดิมแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จะขอความร่วมมือร้านค้ารายย่อย จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาเดิมสำหรับอาหาร 10 เมนูแนะนำของกระทรวงพาณิชย์ 
 
        "ร้านค้ารายย่อยที่ลงทะเบียนรับการช่วยเหลือจะมีการปิดป้ายแสดงสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการ ทั้งป้ายธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์ และป้ายของกระทรวงพลังงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าร้านค้าเหล่านี้เข้าร่วมโครงการ อุดหนุนราคาก๊าซ LPG"
 
        สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายจะได้รับการช่วยเหลือในการรับสิทธิ์ใช้ก๊าซ LPG ฟรีเดือนละ 6 กิโลกรัมต่อครัวเรือนสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเบื้องต้นมีอยู่จำนวน 7.6 ล้าน ครัวเรือน 
 
        โดยปตท.อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งคาดว่าผู้ใช้พลังงานต้องการให้ช่วยเหลือผ่านบัตรส่วนลดก๊าซ LPG ซึ่งนับเป็นเรื่องยุ่งยากมาก เพราะว่าผู้ค้าก๊าซ LPG มีหลาย ราย นอกจากนี้ปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนการจัดทำการ์ดให้ประชาชนแล้วยังต้องทำเครื่องรูดบัตรให้ร้านค้าย่อยด้วย 
 
      ทั้งนี้ สวนดุสิตโพลได้เสนอข้อมูลหาบเร่แผงลอยมาเพียง 200,000 ราย เท่านั้น จากเป้าหมาย 500,000 ราย เท่ากับว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่จะไม่ได้รับการอุดหนุนราคาก๊าซ LPG ในรอบแรกประมาณ 300,000 ราย อย่างไรก็ตาม หลังจากปรับราคาขึ้นแล้วหากมีผู้ไม่ได้รับสิทธิ์แต่เข้าข่ายที่ต้องได้รับการช่วยเหลือก็สามารถมาร้องขอในภายหลังได้ 
 
        ส่วนครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน หรือประมาณ 7 ล้านครัวเรือน หรือ 15 ล้านคนจะได้รับการอุดหนุน ราคาก๊าซ LPG เท่าเดิม เพราะถือว่ามีรายได้น้อย 
 
       สำหรับแนวทางการชดเชยราคาก๊าซ LPG ได้ยกเลิกวิธีการออกคูปองสำหรับหาบเร่แผงลอย และโอนเข้าบัญชีโดยตรง ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย กฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้โอนเงินกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงถึงมือผู้ใช้จึงใช้วิธีการเดิมคือ อุดหนุนผ่านผู้ค้ามาตรา 7 โดยออกบัตรส่วนลดให้ผู้ใช้เพื่อซื้อก๊าซ LPG ได้ใน แต่ละเดือน 
 
       แต่ถ้าคำนวณจากปัจจุบันที่มีผู้ใช้ไฟฟ้ารวม 22 ล้านครัวเรือน นั่นหมาย ความว่าจะมีผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วยต่อเดือนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ลดราคาก๊าซ LPG ประมาณ 14-15 ล้านครัวเรือน หากมีการ ปรับราคาขึ้นจนครบ 6 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับปริมาณถัง 15 กิโลกรัม คิดเป็นภาระเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100 บาทต่อถัง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพอย่างแน่นอน 
 
    ภาครัฐแต่งตัวเตรียมพร้อมปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 อย่างขันแข็ง แล้วประชาชนที่ใช้ก๊าซหุงต้มทั่วประเทศจำนวน 15 ล้านครัวเรือน เตรียมพร้อมรับมือกันรึยัง..?