เอสเอ็มอี พอใจผลงาน รบ.ให้ 8.2 จากเต็ม 10 เชื่อ ศก.ปีหน้าดีขึ้น

 เอสเอ็มอี พอใจผลงาน รบ.ให้ 8.2 จากเต็ม 10 เชื่อ ศก.ปีหน้าดีขึ้น

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ เชื่อ ศก.ไทยปีหน้าจะดีขึ้น ให้คะแนนรัฐบาล 8.2 จากเต็ม 10 แต่กังวลสภาพ ศก.ในช่วง 2 เดือนที่เหลือปีนี้ ยังไม่มีความพร้อม เออีซี ...
 
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี จำนวน 816 รายจาก 12 จังหวัด เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการประกอบการ แผนการทำธุรกิจในปี 2558 และการประเมินผลการทำงานของรัฐบาล พบว่า ผู้ประกอบการ 13.2% ระบุจะพบกับการขาดทุนในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ขณะที่ ผู้ประกอบการเกือบครึ่ง เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะดีขึ้น โดยจะมีอัตราการขยายตัวประมาณ 3.28% และจากการประเมินผลการทำงานของรัฐบาลจากทั้งหมด 10 คะแนน ด้านเศรษฐกิจได้ 8.2 คะแนน ด้านการเมืองได้ 8.1 คะแนน ด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ 7.0 คะแนน
 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปีนี้ และหากประเมินจากแผนการใช้จ่ายในปีหน้า จะเห็นว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีแนวทางในการทำธุรกิจที่ชัดเจน โดยจะเน้นการทำตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการหาลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการยกระดับการให้บริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น 
 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวล คือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ยังมีความพร้อมในการทำธุรกิจในประชาคมอาเซียนไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะความพร้อมภาษา พันธมิตรในภูมิภาค แหล่งทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการส่งออกนำเข้า ซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องแก้ไขโดยเร็ว
 
สำหรับการทำงานของรัฐบาล สิ่งที่เป็นความท้ายทายในปีหน้า มีทั้งความท้าทายในระยะสั้น โดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจ การปฏิรูปทางการเมือง การดำเนินคดีความที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในช่วงก่อนหน้านี้ ส่วนความท้าทายในระยะยาวที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะปัญหาด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของแรงงาน การจะรับมือกับความท้าทายนี้ได้ รัฐบาลจะต้องขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างสมดุล และสามารถมองปัญหาได้อย่างเป็นองค์รวม.