พาณิชย์ ห้ามขายกระเช้าหมดอายุ

 พาณิชย์ ห้ามขายกระเช้าหมดอายุ 

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในจะทำหนังสือถึงห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ เพื่อขอความร่วมมือเปลี่ยนสินค้าที่จัดไว้ในกระเช้าสำหรับใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ หากพบว่าสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อไปไม่มีคุณภาพ หมดอายุ เพราะผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าในกระเช้าได้ ดังนั้น ต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ โดยรับคืนสินค้านั้น และกำลังพิจารณาว่าจะกำหนดระยะเวลารับคืนเท่าใด เพราะกระเช้าที่ซื้อไปส่วนใหญ่จะนำไปมอบเป็นของขวัญกว่าผู้รับจะตรวจสอบพบว่าสินค้าไม่มีคุณภาพ ก็ใช้เวลานาน
 
นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือในการบรรจุกระเช้าควรจะนำสินค้าที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนถึง 1 ปี หรือห้ามนำสินค้าที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น บุบ บวม มาบรรจุ และต้องปิดป้ายแสดงรายละเอียดของสินค้าทุกชนิดที่บรรจุไว้ในกระเช้าสินค้า เช่น ราคา น้ำหนัก รวมถึงค่ากระเช้า เพื่อให้ผู้บริโภค ได้ตัดสินใจเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่ อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อกระเช้าสินค้าสามารถร้องเรียนมาได้ที่กรมการค้าภายใน และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้เข้าไปดูแลได้
 
นายบุณยฤทธิ์กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการจัดทำโครงการลดค่าครองชีพ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนนั้น ได้หารือร่วมกับห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กว่า 30-40 ราย ซึ่งทั้งหมดพร้อมร่วมมือจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้ามากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยห้างจะลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ผลิตสินค้า ขณะที่ผู้ผลิตสินค้าก็จะลดราคาสินค้า ทำให้ราคาสินค้าลดลงได้มากกว่าปกติ โดยสินค้าที่นำมาลดราคาไม่ใช่สินค้าใกล้หมดอายุ หรือไม่มีคุณภาพ แต่เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายในห้างเป็นปกติอยู่แล้ว
 
“แผนลดค่าครองชีพให้ประชาชนน่าจะเริ่มได้ครึ่งหลังของเดือน ธ.ค.และช่วงต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะจัดโครงการธงฟ้าเทศกาลปีใหม่ วันที่ 11-15 ธ.ค.57 ที่อิมแพค เมืองทองธานี โดยจะนำสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าโอทอป มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อให้ประชาชนไปเลือกซื้อเพื่อนำไปใช้มอบเป็นของขวัญปีใหม่.