บีโอไอ ปลื้มยอดลงทุน มั่นใจทั้งปีทะลุ 7 แสนล.

 บีโอไอ ปลื้มยอดลงทุน มั่นใจทั้งปีทะลุ 7 แสนล. 

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงแนวโน้มการลงทุนตลอดทั้งปี 2557 ว่าบีโอไอมั่นใจว่ายอดขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งปีจะสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ 700,000 ล้านบาท หลังจากช่วง 10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม 2557) มีมูลค่า 645,300 ล้านบาท จากจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริม 1,206 โครงการ โดยเฉพาะการยื่นขอรับส่งเสริมในเดือนตุลาคม 2557 ถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนทั้งไทยและจากต่างประเทศสนใจลงทุน มากขึ้น มีผู้ประกอบการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 187 โครงการ จำนวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบรายเดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2557 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนรวมในเดือนตุลาคม มีจำนวน 55,800 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 
นายอุดมกล่าวว่า สำหรับภาพรวมการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม 10 เดือน แม้จะมีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 โดยจำนวนโครงการปรับลดลง 19% ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนปรับลดลง 18.7% แต่ก็เป็นการลดในอัตราที่น้อยลงจากช่วงก่อนหน้านี้จำนวนโครงการและมูลค่า เงินลงทุนในช่วง 8 เดือนลดลง 27.7% และ 38.2%