บจ.กำไร 9 เดือนพุ่ง 6 แสนล้าน

 บจ.กำไร 9 เดือนพุ่ง 6 แสนล้าน

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน ตลท. 494 บริษัท หรือ 94.10% จากทั้งหมด 525 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด หรือ NPG) นำส่งผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.57 แล้ว โดย บจ.มีกำไรสุทธิ 401 บริษัท คิดเป็น 81.17% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด ยอดขายเท่ากับ 2.895 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.29% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 194,851 ล้านบาท ลดลง 5.17% สำหรับงวด 9 เดือนของปี 57 มียอดขายรวม 8.580 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.10% จากงวดเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิ 614,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.23% ด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.23 เท่า
 
“ภาพรวมยอดขายไตรมาส 3 ปีนี้ของ บจ.ใน SET ยังคงเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและช่วยหนุนให้ยอดขายงวดสะสม 9 เดือนเติบโตเช่นเดียวกัน ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากหลากหลายธุรกิจที่สำคัญได้แก่ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์ และธนาคาร รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าในบางอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนสต๊อกน้ำมัน ซึ่งเกิดจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาส 3 ส่งผลกระทบต่อการทำกำไรของธุรกิจพลังงานและทำให้กำไรสุทธิไตรมาส 3 ของ บจ.ปรับตัวลดลง”
 
ทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการทำกำไรของ บจ.ในไตรมาส 3 ปี 2557 โดยรวมยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วกล่าวคือ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.29% และมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 6.73% บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไรสุทธิ 9 เดือน ปี 2557
 
สูงสุด 5 อันดับแรกคือ บมจ.ปตท. (PTT) บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
กลุ่มอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกจาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกำไรสุทธิ 9 เดือนสูงสุดได้แก่ ธุรกิจการเงิน ทรัพยากร และอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สำหรับหมวดธุรกิจที่มีกำไร 9 เดือนสูงสุด 3 อันดับแรกจาก 28 หมวดธุรกิจ ได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค ธนาคาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.