ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯต.ค. ปรับเพิ่มที่ 87.5 ยอดส่งออกรถร่วง

 ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯต.ค. ปรับเพิ่มที่ 87.5 ยอดส่งออกรถร่วง

ส.อ.ท. เผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ต.ค. 57 ระดับ 87.5 คาด 3 เดือนอยู่ที่ระดับ 105.7 แจงยอดขาย-ส่งออกรถยนต์ลดลง เหตุภาวะ ศก.ชะลอตัว...
 
วันที่ 19 พ.ย. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ต.ค. 57 อยู่ที่ระดับ 87.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 86.1 ในเดือน ก.ย. 57 โดยค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิตและผลประกอบการ ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเดือน ต.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากที่ปรับตัวลดลง 2 เดือนติดต่อกัน
 
ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 105.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 104.7 ในเดือน ก.ย. โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดคำสั่งซื้อโดยรวม, ยอดขายโดยรวม, ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบการอุตสาหกรรมในเดือน ต.ค. 57 พบว่า ปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ในระดับทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า
 
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือนนี้ คือ ให้ภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมถึงเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อกระตุ้นการส่งออกและการลงทุนของไทย และส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
 นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือน ต.ค. 57 ว่า สามารถส่งออกได้ 93,413 คัน ลดลง 3.54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากการส่งออกรถยนต์ไปยังตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกา ได้เริ่มติดลบมา 2-3 เดือนแล้ว ขณะที่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 43,973 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.48
 
ทั้งนี้ ส่งผลให้ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ต.ค. 57) สามารถส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปได้ทั้งสิ้น 932,365 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.25% โดยมีมูลค่าการส่งออกรวม 440,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.08%
 
ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือน ต.ค. 57 มีทั้งสิ้น 159,760 คัน ลดลง 13.7% จากเดือน ต.ค. 56 และลดลงจากเดือน ก.ย. 57 ร้อยละ 2.76 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวลง โดยจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือน ม.ค.-ต.ค. 57 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,568,300 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 25.86%
 
นายสุรพงษ์ ยังกล่าวถึงยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือน ต.ค. 57 ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 70,761 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว 20.5% จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงชะลอตัว การเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ราคาสินค้าเกษตรลดลง นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศจำนวนน้อยกว่าเป้าหมาย รวมถึงการส่งออกในอุตสาหกรรมอื่นๆ ยังมีแนวโน้มลดลงอีกด้วย ส่งผลให้ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค. 57 รถยนต์มียอดขาย 719,171 คัน ลดลง 36% จากช่วงเดียวกันของปี 56
 
ขณะที่ประมาณการผลิตรถยนต์ในเดือน พ.ย.-ธ.ค.57 มีจำนวน 363,876 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือน ก.ย.-ต.ค. 57 ซึ่งมีจำนวน 324,059 คัน เพิ่มขึ้น 39,817 คัน หรือเพิ่มขึ้น 12.29% และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 56 ซึ่งมีจำนวน 341,711 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 22,165 คัน หรือเพิ่มขึ้น 6.49%