ธปท.จี้ปรับโครงสร้างการผลิตด่วน

 ธปท.จี้ปรับโครงสร้างการผลิตด่วน

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ปัญหาโครงสร้างการผลิตภาคการส่งออก ซึ่งไทยไม่มีการลงทุนเพื่อปรับเทคโนโลยี และตัวสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะสินค้าภาคอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และอื่นๆ รวมทั้งปัญหาโครงสร้างด้านแรงงาน ทั้งการขาดแคลนแรงงาน และขาดแรงงานฝีมือ เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยในอนาคตข้างหน้า
 
“จากโครงสร้างการผลิตสินค้าส่งออกในขณะนี้ เราจะไม่เห็นการขยายตัวของการส่งออกในระดับตัวเลข 2 หลักอย่างที่เคยเห็นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอีกแล้ว แต่ในอนาคตข้างหน้าการขยายตัวการส่งออกของไทยในแต่ละปี เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-5% เท่านั้น ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เช่นเดียวกับภาคแรงงาน ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขยายตัวด้วยการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะขาดแคลนแรงงาน”
 
นายดอนกล่าวต่อว่า จาก 2 ปัญหาดังกล่าว ทำให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลง โดยเชื่อว่าศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ต่ำลงประมาณ 1% ทางภาครัฐน่าจะรู้ แต่จะแก้ไขอย่างไร เพราะการเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจคือ การปรับโครงสร้างการส่งออกด้วยการลงทุนครั้งใหญ่ เพื่อปรับสินค้าให้ก้าวไปข้างหน้าตามความต้องการ และรองรับความต้องการในอนาคตหรือมีนวัตกรรมใหม่ที่ตลาดโลกต้องการใช้มาทดแทนโครงสร้างการผลิตแบบเดิม รวมทั้งต้องแก้ปัญหาแรงงานอย่างเร่งด่วน
 
สำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้ มีโอกาสที่จะขยายตัวต่ำกว่า 1% แต่ปีหน้าการใช้จ่ายภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการลงทุนภาครัฐที่ดีขึ้นจะช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาโตได้ตามศักยภาพหรือประมาณ 4% ได้ โดย ธปท.ประเมินว่าจะเริ่มเห็นเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชัดเจนได้ในไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคือ การลงทุนของภาครัฐ ที่ต้องเร่งให้เร็วขึ้น ต้องมีแผนการลงทุนที่ชัดเจน เพื่อให้ภาคเอกชนมั่นใจและลงทุนด้วย.