ส.อ.ท.ชงประเด็นจีนทุ่มตลาดเหล็ก ถกเวทีอาเซียน

  ส.อ.ท.ชงประเด็นจีนทุ่มตลาดเหล็ก ถกเวทีอาเซียน 

นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ส.อ.ท. เตรียมเข้าพบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขอให้ภาครัฐผลักดันประเด็นเหล็กรีดร้อนเจือโบรอนจากจีนเข้ามาทุ่มตลาดในอาเซียนเข้าไปอยู่ในเวทีการประชุมระหว่างอาเซียน - จีน ซึ่งภาคเอกชนต้องการให้กระทรวงพาณิชย์เสนอเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมอาเซียนทุกระดับ ตั้งแต่คณะทำงานไปถึงระดับผู้นำ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเหล็กไทย เคยยกประเด็นนี้หารือกับผู้ผลิตเหล็กจีนและภาครัฐของจีน แต่ได้รับแจ้งจากจีนว่า ยังไม่มีข้อมูลเรื่องการส่งเหล็กเข้ามาทุ่มตลาด ซึ่งผู้ผลิตเหล็กไทยเห็นว่า ควรเสนอให้เจรจากับจีนผ่านอาเซียน โดยผู้ผลิตเหล็กของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ผลักดันกับภาครัฐของทั้ง 2 ประเทศแล้ว และ The South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) ที่มี ผู้ผลิตเหล็กอาเซียน 10 ประเทศเป็นสมาชิกก็เห็นชอบให้เจรจาเช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศมาตรการเซฟการ์ดเก็บภาษีนำเข้าเหล็กรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดม้วนและไม่ม้วน 33.11% ส่วนเหล็กประเภทอื่นอยู่ระหว่างไต่สวน การทุ่มตลาดเหล็ก ซึ่งภาคเอกชนต้องการให้มีมาตรการป้องกันออกมา แต่เข้าใจกระทรวงพาณิชย์ว่าการออกมาตรการเซฟการ์ด หรือการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) ต้องดำเนินการอย่างระวัง เพราะอาจถูกประเทศผู้ผลิตร้ององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ได้