พาณิชย์จับพวกฉวยขึ้นราคา

 พาณิชย์จับพวกฉวยขึ้นราคา 

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ศึกษาต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น มีแต่ทรงตัวและลดลง หากผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายใดขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้ จะถือเป็นการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน กรมจะดำเนินการตามกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นเบาสุดไปจนถึงหนักสุด คือ เริ่มจากปรับและมีโทษจำคุก จึงขออย่าให้ถึงขั้นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแรงกันเลย และตั้งแต่นี้ไปจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า โดยได้จัดสายตรวจออกตรวจสอบราคาสินค้าเป็นประจำทุกวัน วันละ 10 สาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนในต่างจังหวัด มีการค้าภายในจังหวัดออกตรวจสอบและจะเพิ่มการตรวจสอบแบบจู่โจมมากขึ้น โดยเฉพาะร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนว่าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าจนเกินควร
 
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ต้นทุน โดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จ พบว่า วัตถุดิบในการผลิตอาหารส่วนใหญ่ทรงตัวและปรับลดลง เช่น น้ำมันพืช ขณะนี้ 38-39 บาทต่อขวดลิตร น้ำมันถั่วเหลือง 55 บาทต่อขวด ขณะที่เนื้อสุกร ไข่ไก่ มีราคาลดลง ส่วนราคาแก๊สหุงต้มแม้จะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่า กระทบต้นทุนเพียงจานละไม่กี่สตางค์ จึงไม่ควรใช้เป็นเหตุผลในการปรับขึ้นราคา 
 
นอกจากนี้ ได้หารือกับผู้ประกอบการในหลายๆกลุ่มสินค้าตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ที่ขอให้ดูแลภาวะราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่จะตรึงราคาสินค้าต่อไป แม้จะพ้นช่วงที่ขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าในสิ้นเดือน พ.ย.2557 เพราะต้นทุนส่วนใหญ่ยังไม่ได้สูงขึ้น ถือเป็นข่าวดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่จะได้เบาใจในการจับจ่ายใช้สอย อย่างไรก็ตาม กรมไม่ได้ปิดกั้นการปรับขึ้นราคาสินค้า หากผู้ผลิตมีต้นทุนสูงขึ้นจริงก็จะพิจารณาให้ตามความเป็นจริง.
พาณิชย์จับพวกฉวยขึ้นราคา 
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ศึกษาต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น มีแต่ทรงตัวและลดลง หากผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายใดขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้ จะถือเป็นการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน กรมจะดำเนินการตามกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นเบาสุดไปจนถึงหนักสุด คือ เริ่มจากปรับและมีโทษจำคุก จึงขออย่าให้ถึงขั้นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแรงกันเลย และตั้งแต่นี้ไปจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า โดยได้จัดสายตรวจออกตรวจสอบราคาสินค้าเป็นประจำทุกวัน วันละ 10 สาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนในต่างจังหวัด มีการค้าภายในจังหวัดออกตรวจสอบและจะเพิ่มการตรวจสอบแบบจู่โจมมากขึ้น โดยเฉพาะร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนว่าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าจนเกินควร
 
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ต้นทุน โดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จ พบว่า วัตถุดิบในการผลิตอาหารส่วนใหญ่ทรงตัวและปรับลดลง เช่น น้ำมันพืช ขณะนี้ 38-39 บาทต่อขวดลิตร น้ำมันถั่วเหลือง 55 บาทต่อขวด ขณะที่เนื้อสุกร ไข่ไก่ มีราคาลดลง ส่วนราคาแก๊สหุงต้มแม้จะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่า กระทบต้นทุนเพียงจานละไม่กี่สตางค์ จึงไม่ควรใช้เป็นเหตุผลในการปรับขึ้นราคา 
 
นอกจากนี้ ได้หารือกับผู้ประกอบการในหลายๆกลุ่มสินค้าตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ที่ขอให้ดูแลภาวะราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่จะตรึงราคาสินค้าต่อไป แม้จะพ้นช่วงที่ขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าในสิ้นเดือน พ.ย.2557 เพราะต้นทุนส่วนใหญ่ยังไม่ได้สูงขึ้น ถือเป็นข่าวดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่จะได้เบาใจในการจับจ่ายใช้สอย อย่างไรก็ตาม กรมไม่ได้ปิดกั้นการปรับขึ้นราคาสินค้า หากผู้ผลิตมีต้นทุนสูงขึ้นจริงก็จะพิจารณาให้ตามความเป็นจริง.
พาณิชย์จับพวกฉวยขึ้นราคา 
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ศึกษาต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น มีแต่ทรงตัวและลดลง หากผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายใดขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้ จะถือเป็นการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน กรมจะดำเนินการตามกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นเบาสุดไปจนถึงหนักสุด คือ เริ่มจากปรับและมีโทษจำคุก จึงขออย่าให้ถึงขั้นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแรงกันเลย และตั้งแต่นี้ไปจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า โดยได้จัดสายตรวจออกตรวจสอบราคาสินค้าเป็นประจำทุกวัน วันละ 10 สาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนในต่างจังหวัด มีการค้าภายในจังหวัดออกตรวจสอบและจะเพิ่มการตรวจสอบแบบจู่โจมมากขึ้น โดยเฉพาะร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนว่าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าจนเกินควร
 
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ต้นทุน โดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จ พบว่า วัตถุดิบในการผลิตอาหารส่วนใหญ่ทรงตัวและปรับลดลง เช่น น้ำมันพืช ขณะนี้ 38-39 บาทต่อขวดลิตร น้ำมันถั่วเหลือง 55 บาทต่อขวด ขณะที่เนื้อสุกร ไข่ไก่ มีราคาลดลง ส่วนราคาแก๊สหุงต้มแม้จะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่า กระทบต้นทุนเพียงจานละไม่กี่สตางค์ จึงไม่ควรใช้เป็นเหตุผลในการปรับขึ้นราคา 
 
นอกจากนี้ ได้หารือกับผู้ประกอบการในหลายๆกลุ่มสินค้าตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ที่ขอให้ดูแลภาวะราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่จะตรึงราคาสินค้าต่อไป แม้จะพ้นช่วงที่ขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าในสิ้นเดือน พ.ย.2557 เพราะต้นทุนส่วนใหญ่ยังไม่ได้สูงขึ้น ถือเป็นข่าวดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่จะได้เบาใจในการจับจ่ายใช้สอย อย่างไรก็ตาม กรมไม่ได้ปิดกั้นการปรับขึ้นราคาสินค้า หากผู้ผลิตมีต้นทุนสูงขึ้นจริงก็จะพิจารณาให้ตามความเป็นจริง.
พาณิชย์จับพวกฉวยขึ้นราคา 
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ศึกษาต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น มีแต่ทรงตัวและลดลง หากผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายใดขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้ จะถือเป็นการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน กรมจะดำเนินการตามกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นเบาสุดไปจนถึงหนักสุด คือ เริ่มจากปรับและมีโทษจำคุก จึงขออย่าให้ถึงขั้นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแรงกันเลย และตั้งแต่นี้ไปจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า โดยได้จัดสายตรวจออกตรวจสอบราคาสินค้าเป็นประจำทุกวัน วันละ 10 สาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนในต่างจังหวัด มีการค้าภายในจังหวัดออกตรวจสอบและจะเพิ่มการตรวจสอบแบบจู่โจมมากขึ้น โดยเฉพาะร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนว่าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าจนเกินควร
 
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ต้นทุน โดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จ พบว่า วัตถุดิบในการผลิตอาหารส่วนใหญ่ทรงตัวและปรับลดลง เช่น น้ำมันพืช ขณะนี้ 38-39 บาทต่อขวดลิตร น้ำมันถั่วเหลือง 55 บาทต่อขวด ขณะที่เนื้อสุกร ไข่ไก่ มีราคาลดลง ส่วนราคาแก๊สหุงต้มแม้จะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่า กระทบต้นทุนเพียงจานละไม่กี่สตางค์ จึงไม่ควรใช้เป็นเหตุผลในการปรับขึ้นราคา 
 
นอกจากนี้ ได้หารือกับผู้ประกอบการในหลายๆกลุ่มสินค้าตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ที่ขอให้ดูแลภาวะราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่จะตรึงราคาสินค้าต่อไป แม้จะพ้นช่วงที่ขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าในสิ้นเดือน พ.ย.2557 เพราะต้นทุนส่วนใหญ่ยังไม่ได้สูงขึ้น ถือเป็นข่าวดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่จะได้เบาใจในการจับจ่ายใช้สอย อย่างไรก็ตาม กรมไม่ได้ปิดกั้นการปรับขึ้นราคาสินค้า หากผู้ผลิตมีต้นทุนสูงขึ้นจริงก็จะพิจารณาให้ตามความเป็นจริง.