กฟผ.มั่นใจปีหน้ายังมีไฟฟ้าให้ใช้เพียงพอ ไม่ห่วงแม้พม่าปิดซ่อมแหล่งก๊าซป้อนไทย

 กฟผ.มั่นใจปีหน้ายังมีไฟฟ้าให้ใช้เพียงพอ ไม่ห่วงแม้พม่าปิดซ่อมแหล่งก๊าซป้อนไทย

นายสุนชัย คำนูนเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับปี 2556 ขณะที่ในปี 2558 คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัวได้ 4% โดยความต้องการใช้สูงสุดจะอยู่ที่ 28,000 เมกะวัตต์ แต่ยืนยันว่ากำลังการผลิตของ กฟผ.ยังเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ
 
“กฟผ.ได้เตรียมกำลังการผลิตสำรองล่วงหน้าไว้แล้ว จากการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติ ในประเทศพม่า ในเดือน เม.ย.2558 และแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย หรือเจดีเอเอ 18 ในเดือน มิ.ย.2558 โดยมีการปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ให้สามารถเดินเครื่องการผลิตด้วยน้ำมันดีเซลแทนได้ อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อดำเนินมาตรการลดการใช้ ไฟฟ้าของภาคเอกชน (ดีมานด์-เรสปอนด์) โดยจะกำหนดมาตรการจูงใจเพื่อให้เอกชนเข้าร่วมมากขึ้น”
 
นายสุนชัยกล่าวว่า ขณะที่กระแสข่าวโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่กำลังถูกตรวจสอบในเรื่องขั้นตอนการประมูลงานก่อสร้าง ว่าโครงการสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่จะมีการก่อสร้างทดแทนหน่วยการผลิตไฟฟ้าเครื่องที่ 4-7 รวมกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ยังคงเดินหน้าต่อ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะตามกรอบการสรรหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่ผ่านมา กฟผ.ได้เปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูล โดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า จากถ่านหินแม่เมาะไว้ 1.84 บาทต่อหน่วย วงเงินลงทุน 36,811 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวกำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2555 และผ่านความเห็นชอบในช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ปลอดมลพิษ ประกอบกับประชาชนต้องการให้การลงทุนก่อสร้าง ดังนั้น กระแสข่าวที่ระบุว่ามีการเพิ่มเงินลงทุน จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด.