กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าสู่ AEC

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าสู่ AEC  

          นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC อย่างมาก โดยปีนี้ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนของกลุ่มธุรกิจ SME ให้มากขึ้น เนื่องจาก อาเซียนกำลังจะกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือ เปิดกว้างมากขึ้น รวมไปถึงขนาดของตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคนในปี 2555 และมีจีดีพีมูลค่า 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครั้งนี้ เป็นที่จับตามองจากนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งถือเป็นช่องทางสำคัญในการขยายตลาดและธุรกิจมาสู่ประเทศในแถบอาเซียน ทำให้ภูมิภาคอาเซียนเติบโตและสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้น

          อย่างไรก็ตาม นอกจาก การส่งเสริมการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยแล้ว กรมฯ ยังได้เปิดศูนย์ติวเข้มพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนกลาง เพื่อประสานงานกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใน 9 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และสิงคโปร์ ในการเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการทำธุรกิจการค้าการลงทุน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบในอาเซียน และสนับสนุนผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ภาคการค้าระหว่างประเทศในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ