ยอดส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มไทยวูบต้องเร่งยกระดับหนีตลาดล่าง

             ยอดส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มไทยวูบต้องเร่งยกระดับหนีตลาดล่าง  

       นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศอ.ได้ติดตามสถานการณ์ ของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศเป็นมูลค่า กว่า 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และยาวนานกว่า 10 ปี มีการจ้างงานกว่า 795,880 คน ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และในปี 2556 ก็ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำและการแข็งค่าของเงินบาท รวมทั้งเศรษฐกิจของตลาดส่งออกหลักอย่างสหรัฐ และ สหภาพยุโรป (อียู) ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งผลให้มูลค่าส่งออกเครื่องนุ่งห่มลดลงเหลือเพียง 2,950 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2555 และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 ลดลง 4.7% ซึ่งผู้ประกอบการไทย ได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการยกระดับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อหนีกลุ่มประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำ และผลิตสินค้าจำนวนมากๆ การปรับตัวครั้งนี้ นับเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการไทยที่จะเพิ่มผลิตภาพในการผลิตให้สูงขึ้นโดยเร็ว เพื่อหนีตลาดระดับล่างให้ได้

          อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ประกอบการไทยจะมีการปรับตัวในด้านคุณภาพสินค้า แต่ก็ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงและพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) นอกจากต้นทุนแรงงานจะต่ำกว่าไทยแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งออกจากประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) จึงทำให้เครื่องนุ่งห่มที่ส่งออกจากกัมพูชาและเวียดนามได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า และไม่มีการกำหนดโควตานำเข้าจากประเทศดังกล่าว เนื่องจากกัมพูชาและเวียดนามจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) และมีความตกลง การค้ากับสหรัฐ ทำให้ส่วนแบ่งตลาดในอียู และสหรัฐเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากกว่าไทย