บีโอไอนำเอกชนไทยบุกลงทุนพม่า

 บีโอไอนำเอกชนไทยบุกลงทุนพม่า  

         นายเจษฎา ศรศึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอ โดยสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน จะจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การเยือนนิคมอุตสาหกรรม มิงกาลาดอน ในนครย่างกุ้ง เพื่อสำรวจสภาพและความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมมิงกาลาดอน ที่มีแผนพัฒนาขยายนิคมอุตสาหกรรมเฟสที่ 2 ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ สนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์พลาสติก และเครื่องหนัง พร้อมเยี่ยมชมกิจการของคนไทย 2 รายใหญ่ในสหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ ซี.พี. และมาม่า หลังจากนั้นจะเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุนกับสมาชิกหอการค้ามัณฑะเลย์ และสำรวจตลาดขายส่ง-ขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมียนมาร์ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บีโอไอได้จัดคณะผู้ประกอบการไปเยือนพม่าหลายครั้ง เพื่อดูลู่ทางลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร สิ่งทอ อาหาร และชิ้นส่วนยานยนต์ แต่กิจกรรมครั้งนี้ เราจะเน้นไปที่ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค เพราะสินค้าไทยเป็นที่ชื่นชอบของคนพม่ามากตั้งแต่มัณฑะเลย์ลงมาถึงย่างกุ้งจะเป็นสินค้าไทย หากเป็นพื้นที่ตอนบนจะเป็นสินค้าจากจีนที่ได้รับความนิยม และในอนาคตการลงทุนจากไทยที่เข้าไปในพม่าจะเริ่มเป็นการผลิตเพื่อส่งออก เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ต้องใช้แรงงานมาก เป็นต้น

          อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากศูนย์พัฒนานักลงทุนไทยไปต่างประเทศ หรือ TOISC ของบีโอไอ ระบุว่า พม่าได้ถูกกำหนดเป็นประเทศเป้าหมายสำคัญ 1 ใน 4 แห่ง นอกจากเวียดนาม อินโดนีเซีย และแอฟริกา ที่จะสนับสนุนให้นักลงทุนไทยออกไปลงทุน เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีแรงงาน มีตลาด ทั้งยังมีชายแดนติดต่อกับไทยยาวกว่า 1,800 กิโลเมตร ซึ่งหากมองในเชิงเศรษฐศาสตร์ถือว่า พม่ามีปัจจัยการผลิตพร้อม มีศักยภาพในการพัฒนาสูง แม้รายได้ต่อหัวประชากร ยังต่ำ แต่ถ้าเปิดประเทศเต็มตัวแล้วการเติบโตจะรวดเร็วมาก ที่สำคัญอำนาจการซื้อก็จะเพิ่มขึ้น