กระตุ้นกลุ่มอาหารบุกกัมพูชา

 กระตุ้นกลุ่มอาหารบุกกัมพูชา  

นายมาณพ ชิวธนาสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ขยายตลาดในประเทศกัมพูชา เพราะเป็นตลาดใหม่ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปีละ 7-8% และประชาชนในเมืองหลักทั้งพนมเปญและเสียมราฐ มีกำลังซื้อสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเอสเอ็มอีกลุ่มอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค เข้าไปรุกตลาดและเพิ่มยอดขายสินค้าให้สูงขึ้น สำหรับสินค้า 3 กลุ่มดังกล่าว มีโอกาสสร้างยอดขายได้สูงสุด เพราะอาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวกัมพูชาประกอบกับกำลังซื้อของประชาชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน กรมได้สนับสนุนผู้ประกอบการไทยทำตลาดในกัมพูชา ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางการตลาด การปรับรูปแบบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะกับคนท้องถิ่น รวมทั้งได้นำผู้ประกอบการมาออกงานแสดงสินค้าในกัมพูชา ซึ่งแนวทางทำตลาดระยะแรกจะต้องเข้ามาร่วมงานแสดงสินค้า หลังจากนั้นจึงหาคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อเป็นตัวแทนขายสินค้า และเมื่อยอดขายเติบโตต่อเนื่อง   ก็มีโอกาสเข้ามาลงทุนสร้างโรงงาน เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาดใหม่มากขึ้น

          อย่างไรก็ตาม กรมได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ นำผู้ประกอบการไทยร่วมงานแสดงสินค้าในกัมพูชา เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ ที่กรุงพนมเปญ พระตะบอง และเสียมราฐ โดยเป็นกลุ่มคลัสเตอร์อาหาร 15 บริษัท พบว่า มียอดขายดีมากและได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวกัมพูชา แม้ว่าราคาสินค้าจะแพงกว่าขายในประเทศไทยพอสมควร