เศรษฐีจีนแห่ซื้อบ้านแดนมะกันหนีความเสี่ยงเศรษฐกิจผันผวนในประเทศ

     เศรษฐีจีนแห่ซื้อบ้านแดนมะกันหนีความเสี่ยงเศรษฐกิจผันผวนในประเทศ

ธนาคารไชน่าเมอร์แชนท์ และบริษัทที่ปรึกษา เบนแอนด์โค เปิดเผยรายงานฉบับล่าสุดที่แสดงให้เห็นภาพความไม่แน่นอนในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ที่คลายความร้อนแรงในการเติบโตลงมาจากกว่า 10% ต่อปี ในช่วงทศวรรษก่อนมาอยู่ที่ 7.8% ต่อปีในปี 2555 ทำให้นักลงทุน และเศรษฐีจีนเกิดการตื่นตัวในการปกป้องทรัพย์สินของตนเอง ทั้งนี้ 60% ของเศรษฐีและนักลงทุนที่ตอบแบบสอบถามของ  ไชน่า เมอร์แชนท์ และ เบน แอนด์โค ระบุว่าตนเองมีแผนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศหลักๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น
      อย่างไรก็ตาม เศรษฐี ที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ยังได้รับผลกระทบ จากนโยบายควบคุมราคาขายอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลจีน ที่ทำให้ยอดอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนลดลง ขณะที่ รัฐบาลจีนส่งเสริมให้บริษัทธุรกิจและประชาชนนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบันมีเงินไหลออกจากจีนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาลจะมีการจำกัดปริมาณการนำเงินออกนอกประเทศแล้วก็ตาม