ส่งออกชิ้นส่วนแชมป์อาเซียน โกยต่อปีทะลุ 1 ล้านล้าน

  ส่งออกชิ้นส่วนแชมป์อาเซียน โกยต่อปีทะลุ 1 ล้านล้าน

           นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย TAPMA เปิดเผยว่า ในปี 2555 ประเทศไทยสามารถส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 29%                   จาก ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 แบ่งเป็นการส่งออกรถยนต์ มูลค่าประมาณ 494,350 ล้านบาท มูลค่าส่งออกรถจักรยานยนต์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 35,486 ล้านบาท ชิ้นส่วนยานยนต์คิดเป็นมูลค่าประมาณ 480,566 ล้านบาท ส่วนปี 2556 คาดว่า จะทำได้มากกว่า 1 ล้านล้านบาท โดยตลาดส่งออกยานยนต์ไทย ได้แก่ กลุ่มประเทศแอฟริกา ตะวันออกกลาง กลุ่มออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ในขณะที่ตลาดส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย บราซิล และอินเดีย เป็นต้น หากเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ประเทศที่สามารถผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนในอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ผลิตรถยนต์ได้รวมกัน4.2 ล้านคัน โดยไทย เป็นประเทศเดียวมีศักยภาพการผลิตสูงถึง 2.45 ล้านคัน แบ่งเป็นการส่งออกกว่า1 ล้านคัน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบในการผลิตและส่งออกของไทย และทำให้บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่หลายค่ายมาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการผลิต
          อย่างไรก็ตาม นายกสมาคม ได้แสดงความเชื่อมั่นในฐานะองค์กรผู้ร่วมจัดว่างาน TAPA 2014 หรืองานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2557 นั้น จะมีโอกาสอันดีในการผลักดันและกระตุ้นภาคอุตสาหกรรม ให้บรรลุเป้าหมายการผลิตและส่งออก รวมถึงเป็นเวทีแสดงนวัตกรรมยานยนต์ประหยัดพลังงานเพื่อ โลกสีเขียว รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ต่อนักธุรกิจชาวไทย อาเซียน และนานาชาติกว่า 16,000 ราย ที่คาดว่าจะเข้าร่วมงานในครั้งแรก