ผุดนิคมฯ SME 18 แห่ง ออมสินปล่อยกู้ OTOP

 ผุดนิคมฯ SME 18 แห่ง ออมสินปล่อยกู้ OTOP

            นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม ว่า ขณะนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีภาคเอกชนยื่นเสนอพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมรวม 28 โครงการ เป็นนิคมฯ เอสเอ็มอี 18 โครงการ วงเงินลงทุนรวมทั้งหมด 21,245 ล้านบาท และคาดว่า จะมีเม็ดเงินลงทุนต่อเนื่องในพื้นที่ประมาณ 891,750 ล้านบาท คาดว่าจะเสร็จต้นปี 2558 สำหรับการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมนั้น กนอ.จะเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมในลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร์เบส โดยการดำเนินการผ่านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี มีการพัฒนาพื้นที่นิคมฯ เพื่อรองรับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการค้าชายแดนที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมบริการด้านโลจิสติกส์ และด่านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศ                        มากขึ้น เห็นได้จากตัวเลขขอรับส่งเสริมการลงทุนเฉพาะผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ปี 2556 ที่คาดว่า ตลอดปี 2556 จะมียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท

          อย่างไรก็ตาม ทางด้าน นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยระหว่างงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “OTOP ไทย ก้าวไกลสู่ AEC” ว่า ธนาคารตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อ  ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในปี 2556 ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยจะมุ่งเน้นที่การปล่อยสินเชื่อ ให้ผู้ประกอบการกลางน้ำ เช่น กลุ่ม OTOP และเอสเอ็มอี ที่มีความต้องการสินเชื่อ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อราย โดยคิดดอกเบี้ยที่อัตราลูกค้าชั้นดี หรือเอ็มแอลอาร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 7% บวกความเสี่ยงอีก 1%