“ไฟเขียว 5 แห่งตั้งโรงงาน

      “ไฟเขียว 5 แห่งตั้งโรงงาน” นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดก.อุตสาหกรรม ระบุภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้มีโรงงานที่ผ่านการอนุมัติอีก 5 ราย จากจำนวน 8 ราย ที่ได้มีการพิจารณา คิดเป็นเงินลงทุน 9,370 ล้านบาท เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้า และบริษัทผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม รวมถึงกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่มีโรงงานที่ไม่ผ่านการพิจารณา 3 ราย โดยให้กลับไปดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ โพสต์ทูเดย์ มีประเด็น ปลัดก.อุตสาหกรรม เผย มีผู้นำเข้ารถเกรย์มาร์เก็ตทยอยส่งรถทดสอบ 50 ราย หลังผ่อนเกณฑ์ คาดไม่เกิน 47 วันพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จ