โตชิบาขยายฐานผลิตไทย หนีน้ำไปปักหลักนิคมฯ 304

 โตชิบาขยายฐานผลิตไทย หนีน้ำไปปักหลักนิคมฯ 304 

           นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังให้คณะผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี นำผู้บริหารจากบริษัทโตชิบาจากประเทศญี่ปุ่น เข้าพบว่า ทางโตชิบาได้แจ้งแผนที่จะขยายการลงทุนในไทยเพื่อรองรับยอดการสั่งซื้อสินค้าจากคู่ค้าที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมจึงแจ้งการขยายการลงทุนไปยังเขตอุตสาหกรรม 304  ใน จังหวัดปราจีนบุรี จากปัจจุบัน ที่มีโรงงานผลิตในส่วนอุตสาหกรรมบางกะดี เนื่องจากการขยายการลงทุนครั้งนี้มีมูลค่าสูงกว่าพันล้านบาท ถือเป็นโรงงานขนาดใหญ่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองอนุญาตโรงงานพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อออกใบอนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) โดยได้ยืนยันกับผู้ประกอบการว่า หากเอกสารครบถ้วนจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 90 วัน พร้อมกับมีการส่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเข้าไปให้คำปรึกษา ทั้งนี้ การประชุมบอร์ดอนุกรรมการพิจารณาโครงการฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัย ประชุมครั้งที่ 12 ว่า ได้อนุมัติช่วยเหลือโครงการประสบภัยน้ำท่วมอีก 25 โครงการ มูลค่าลงทุนกว่า 13,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมั่นใจลงทุนพื้นที่เดิม ขณะที่โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยังเชื่อมั่นเดินหน้าขยายลงทุนในพื้นที่เพิ่มหลายพันล้านบาท
          อย่างไรก็ตาม ทางด้านนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย และประธานกรรมการบริหารสวนอุตสาหกรรมบางกะดี กล่าวว่า การเลือกขยายการลงทุนไปที่เขตอุตสาหกรรม 304 เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าว่า ความเสี่ยงที่จะมาจากน้ำท่วมนั้นเป็นศูนย์ เนื่องจาก เขตอุตสาหกรรม 304 ตั้งอยู่ในที่สูง ทั้งนี้ โตชิบาไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังมาเลเซีย แม้แนวโน้มธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะย้ายฐานไปมาเลเซียมากขึ้น เนื่องจาก โตชิบายังเชื่อมั่นในพื้นฐานของไทย ทั้งในแง่ของฝีมือแรงงาน โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม และการให้ความร่วมมือจากภาครัฐ