อุตฯ ยุตั้งโรงผลิตทองคำบีบผู้รับสัมปทานลงทุน

   อุตฯ ยุตั้งโรงผลิตทองคำบีบผู้รับสัมปทานลงทุน

  นายธวัช ผลความดี รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีโรงผลิตทองคำบริสุทธิ์ที่มีมาตรฐานระดับโลกเพื่อรองรับการขยายอุตสาหกรรมทองคำในประเทศอาเซียน เช่น ประเทศพม่า ลาว อินโดนีเซีย และไทย เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการต่างชาติที่ได้ประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำในอาเซียนนำทองคำส่งไปโรงผลิตทองคำบริสุทธิ์ในประเทศฮ่องกงหรือ เยอรมนีเพราะมีโรงงานผลิตทองคำบริสุทธิ์เป็นที่ยอมรับในระดับโลกและสามารถใช้ทองคำเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันางการเงินได้โดยปกติทองคำที่ผลิตในไทยและลาวจำนวนมากที่เป็นนักลงทุนจากต่างประเทศ เช่น ทุนจากออสเตรเลีย เมื่อได้ทองคำแล้วก็จะส่งทองคำไปยังประเทศฮ่องกงเยอรมนีหรือสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนโรงผลิตทองคำบริษัทในไทยที่มีประมาณ 4-5 ราย แม้จะมีขนาดใหญ่แต่ยังไม่มีมาตรฐานในระดับโลก ทั้งนี้หากจะผลักดันให้โรงผลิตทองคำบริสุทธิ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกนอกจากจะพัฒนาศักยภาพและต้องขยายกำลังการผลิตตามกฎที่ตามไว้แล้วต้องมีการไปจดทะเบียนในตลาดลอนดอน แต่เท่าที่ทราบกับผู้ประกอบการไทย 4-5 ราย ส่วนใหญ่ยังพอใจในกิจการที่มีอยู่จึงไม่อยากที่จะขยายกิจการให้ใหญ่ไปกว่านี้
             อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกรมฯ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะได้รับประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำ โดยมีการตั้งโรงผลิตทองคำบริสุทธิ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกแต่ทั้งหมดต้องอยู่ที่นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรและเหมาะสมหรือไม่ที่ผ่านมากรมฯ ได้ออกประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำแก่ ผู้ประกอบการแล้วกว่า 5,000 ไร่ สามารถค้นพบทองคำแล้วกว่า40 ตัน และมีแร่เงินติดมาด้วยกว่า 137 ตัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก เป็นต้น และตอนนี้กรมอยู่ระหว่างการพิจารณาออกประทานบัตรอีกจำนวนหลายแปลง ส่วนใหญ่อยู่ใน พิจิตร 23 แปลง และ พิษณุโลก 30 แปลง"