'ส.อ.ท.' หนุนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ช่วยรัฐบาลสร้างความเข้าใจประชาชน

       'ส.อ.ท.' หนุนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ช่วยรัฐบาลสร้างความเข้าใจประชาชน

                  นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย ภายหลังเข้าพบนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่กระทรวงพลังงานว่า ได้หารือถึงทิศทางการเพิ่มสำรองพลังงานประเทศ เพราะเป็นความจำเป็น โดยยืนยันจะสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจาก เชื้อเพลิงมีราคาถูก ส่งผลต่อราคาค่าไฟฟ้าในอนาคต ทั้งนี้ ทางด้านนายวัลลภ วิตนากรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส.อ.ท. ได้เสนอมาตรการสำรองพลังงานเป็น 3 ส่วน คือ 1.สนับสนุนมาตรการดูแลระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 2.สนับสนุนหาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อควบคุมต้นทุนไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน และ 3.สนับสนุนให้รัฐบาลกระจายเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าให้ทั่วทุกภูมิภาคอย่างไรก็ตาม ส.อ.ท. จะช่วยประชาสัมพันธ์ชี้แจงถึงประโยชน์ของโรงไฟฟ้าถ่านหินและ จะ เร่งหารือกับภาครัฐ เพราะยอดขอส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งรัฐบาลมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น