บาทแข็งทุบส่งออก พ.ค. ลบ5% พาณิชย์มั่นใจ มิ.ย.ฟื้นยันทั้งปีเติบโต 7 - 7.5%

 บาทแข็งทุบส่งออก พ.ค. ลบ5% พาณิชย์มั่นใจ มิ.ย.ฟื้นยันทั้งปีเติบโต 7 - 7.5% 

          นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดการส่งออกสินค้าไทยเดือนพฤษภาคม 2556 มีมูลค่า 1.98 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5.25% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2555 และเมื่อเทียบในรูปเงินบาทการส่งออกมีมูลค่า 5.65 แสนล้านบาท ลดลง 11.73% ส่วนการนำเข้าเดือนพฤษภาคม 2556 มีมูลค่า 2.21 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2.14% เมื่อเทียบในรูปเงินบาท การนำเข้ามีมูลค่า 6.39 แสนล้านบาท ลดลง 8.76% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าในเดือนพฤษภาคม มูลค่า 2,304 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขาดดุล 7.41 หมื่นล้านบาทสำหรับการส่งออกในภาพรวม 5 เดือน (มกราคม – พฤษภาคม) 2556 มีมูลค่า 9.42 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.86% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2555 แต่เมื่อเทียบรูปเงินบาทการส่งออกมีมูลค่า 2.77 ล้านล้านบาท ลดลง 2.72% ขณะที่การนำเข้า 5 เดือน มีมูลค่า 1.08 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.70% เมื่อเทียบในรูปเงินบาทมีมูลค่า 3.22 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.15% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 5 เดือนมูลค่า 1.38 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุที่การส่งออกเดือนพฤษภาคมขยายตัวลดลง เป็นผลมาจากค่าเงินบาทแข็งค่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดยเดือนพฤษภาคม ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเฉลี่ยอยู่ที่ 28.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศยังมีปัญหาชะลอตัว 

          อย่างไรก็ตาม แม้การส่งออกเดือนพฤษภาคม จะปรับตัวลดลง แต่เชื่อว่าแนวโน้มการส่งออกสินค้าไทยในเดือนมิถุนายน จะกลับมาปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่สถานการณ์ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่า จึงคาดการณ์ว่า การส่งออกทั้งปียังเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดคือขยายตัว 7-7.5% มูลค่า 2.45 - 2.46 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในช่วง 7 เดือนต่อจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อผลักดันให้มูลค่าการส่งออกในช่วงที่เหลือ ขยายตัวได้เกินเดือนละ 2.15 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ