ดันอุตสาหกรรมยานยนต์ผงาดอาเซียน

 ดันอุตสาหกรรมยานยนต์ผงาดอาเซียน 

          นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ไทยถือเป็นผู้นำด้านการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบในอาเซียนผู้ประกอบการไทยจึงควรวางแผนบุกตลาดอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อยๆ หากสามารถเจาะตลาดกลุ่มนี้ได้จะเป็นการสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและเพิ่มยอดส่งออกดังนั้นกสอ.ในฐานะที่มีหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งแข่งขันได้ในตลาดสากล จึงมีนโยบายบันได4 ขั้น เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนคือ การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ, การพัฒนา SMEs ทั้งรายเดิมและรายใหม่, การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และทำให้ผู้ประกอบการแข่งขันในเวทีสากลได้
          อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กสอ.ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบภาษีและผลกระทบที่ผู้ประกอบการอาจจะได้รับ รวมถึงการสร้างแบรนดิ้ง รวมทั้งยังเข้าไปสร้างเครือข่ายกับหลายประเทศ ทั้งพม่า ลาว อินโดนีเซีย เพื่อเป็นลู่ทางให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปทำการค้าลงทุนหรือแสวงหาคู่ค้ากับบริษัทต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังพาผู้ประกอบการไปดูงานเพื่อการต่อยอดธุรกิจด้วย