อุตสาหกรรมดึงผู้ผลิตชิ้นส่วน ตั้งโรงงานรับโครงการ 'ไฮ สปีดเทรน'

             อุตสาหกรรมดึงผู้ผลิตชิ้นส่วน ตั้งโรงงานรับโครงการ 'ไฮ สปีดเทรน' 

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า  กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำแผนการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถไฟฟ้าให้เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น เนื่องจาก จะมีความต้องการใช้ชิ้นส่วนรถไฟฟ้าจำนวนมาก ตามการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 2.2 ล้านล้านบาท อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮ สปีดเทรน) ทั้งนี้ ในความต้องการที่มากขึ้น จะเป็นผลดีกับประเทศมากกว่า หากจะมีการนำเข้าเพียงบางส่วนที่ใช้เทคโนโลยีสูงที่ประเทศไทยไม่สามารถผลิตได้ เช่น ระบบควบคุมรถไฟฟ้า  แต่ในระบบรางส่วนตัวรถหรือชิ้นส่วนบางประเภท ควรส่งเสริมให้มีการผลิตหรือประกอบในประเทศไทย เพราะมีอุตสาหกรรมพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาได้อยู่ เช่น อุตสาหกรรมผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เหล็ก โลหะ เป็นต้น นอกจาก ส่งเสริมให้มีการผลิตเพื่อป้อนการลงทุนในประเทศแล้ว ชิ้นส่วนรถไฟฟ้าจะยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตได้มากในอนาคต โดยเฉพาะตามการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในหลายประเทศในอาเซียน

          อย่างไรก็ตาม แผนส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถไฟฟ้า น่าจะคืบหน้าได้เร็ว เนื่องจาก มีผลการศึกษาที่สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) ศึกษาไว้ร่วมกับภาคเอกชนเมื่อ 2-3 ปีมาแล้ว  โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะดึงเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ มีอยู่ในหลายประเทศที่มีการพัฒนาในเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูง  ทั้ง ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน เป็นต้น