รัฐไล่บี้กำจัดกากอะลูมิเนียม

 รัฐไล่บี้กำจัดกากอะลูมิเนียม  

นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากที่กรอ.ได้เข้มงวดในการเข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เพื่อให้ดำเนินการกำจัดกากอุตสาหกรรมตามกระบวนการอย่างถูกต้อง และได้สั่งดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมไปแล้วหลายราย โดยเฉพาะโรงงานหลอมอะลูมิเนียมที่มีอยู่ราว 100 โรงงาน ซึ่งอยู่ย่านซอยกองพล ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครถึง 74 โรงงาน ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเกรงจะได้รับอันตรายนั้น ทั้งนี้ จากการเก็บสถิติในช่วงตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้มาขออนุญาตนำกากตะกรันอะลูมิเนียมหรือโดรส ออกไปกำจัดแล้วประมาณ 41 ราย คิดเป็นปริมาณ 7.978 พันตัน เมื่อเทียบกับปี 2555 มาขออนุญาตเพียง 12 ราย คิดเป็นปริมาณเพียง 4.652 พันตันต่อปีเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า ที่ผ่านมามีกากตะกรันอะลูมิเนียม ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบอีกเป็นจำนวนมาก และไม่ทราบว่า จะจัดการโดยวิธีไหนหรือมีการลักลอบไปทิ้งที่ใดบ้าง ซึ่งหลังจากนี้ไป กรอ.จะเข้าตรวจโรงงานเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกากอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆว่า มีการกำจัดถูกต้องแล้วอย่างไรบ้าง เพราะหากไม่ไล่ตรวจหรือไม่เข้มงวด ก็จะทำให้มีการลักลอบทิ้งกากมากยิ่งขึ้น

     อย่างไรก็ตาม ทางด้านนางทัศนีย์ ทองดี กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า หากภาครัฐยังเข้มงวดการตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีนี้ น่าเห็นภาพชัดเจนของการนำกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการกำจัดมากขึ้น เนื่องจาก ในช่วงนี้เองหลายโรงงานใบอนุญาตการขนกากออกจากโรงงานกำลังจะหมดอายุ เมื่อมีการต่อใบอนุญาตใหม่ จากการเข้มงวดของภาครัฐจะทำให้ผู้ประกอบการเกรงกลัวต่อกฎหมาย และนำกากเข้าสู่การกำจัดอย่างถูกวิธีมากขึ้น