กรอ.ล้อมคอกกากอุตสาหกรรม

 กรอ.ล้อมคอกกากอุตสาหกรรม

        นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า กรอ.ได้หารือกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เกี่ยวกับ การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ โดยแต่ละหน่วยงานจะไปออกระเบียบการกำกับดูแลกากอุตสาหกรรมซึ่ง กรอ.จะออกระเบียบให้ผู้รับขนและกำจัดกากอุตสาหกรรมจากแหล่งปิโตรเลียมต้องขึ้นทะเบียนกับ กรอ. รวมทั้ง จะหาทางแก้ปัญหาแหล่งสำรวจและผลิตปิโตรเลียมต้องมีเลขทะเบียนโรงงาน เพราะการแจ้งขนกากอุตสาหกรรมจะต้องระบุเลขทะเบียนโรงงานของแหล่งผลิตโดยที่ผ่านมาผู้รับสัมปทานแจ้งว่าแหล่งปิโตรเลียมไม่มีเลขทะเบียนโรงงานทำให้ยื่นคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ไม่ได้ 

          อย่างไรก็ตาม กรอ. และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งปิโตรเลียมบนบกที่จังหวัดพิษณุโลก และแหล่งปิโตรเลียมในทะเลที่จังหวัดสงขลา ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อตรวจสอบว่า มีการจัดการกากอุตสาหกรรมจากการขุดและสำรวจปิโตรเลียมอย่างไร โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแจ้งให้ทราบว่า ที่ผ่านมา ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมไม่ได้นำกากของเสียให้บริษัทรับจัดการกากของเสียจัดการ แต่มีการนำไปเผาที่โรงงานปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง