ชิ้นส่วนยานยนต์' เล็งลงทุนเพื่อนบ้าน

  ชิ้นส่วนยานยนต์' เล็งลงทุนเพื่อนบ้าน  

นายถาวร ชลัษเฐียร อุปนายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เปิดเผยว่า แนวทางแก้ปัญหาที่ขณะนี้ผู้ประกอบการกำลังคิดกัน ก็คือ การย้ายฐานการผลิตไปตั้งในประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีแรงงาน และค่าแรงที่ต่ำกว่า เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้ ไม่ว่าจะเป็น พม่า กัมพูชา หรือลาว เป็นต้น โดยคาดว่า จะเห็นภาพดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากนี้ ซึ่งการย้ายฐานไปประเทศเพื่อนบ้าน จะไม่มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมในประเทศมากนัก เพราะจะย้ายเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้แรงงานเป็นหลัก ไม่ใช้เทคโนโลยีสูง และเป็นการผลิตต้นน้ำ ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะส่งกลับเข้าไทย เพื่อประกอบเป็นชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ก่อนส่งให้กับโรงงานเทียร์ 1 หรือ โรงงานประกอบรถยนต์ต่อไป ส่วนการผลิตที่ยังอยู่ในประเทศ จะปรับตัวไปผลิตชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีและมีมูลค่าสูงแทน รวมไปถึงการผลิต แม่พิมพ์ อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์จับยึด ซึ่งจำเป็นต่ออุตสาหกรรมที่ทุกโรงงานต้องใช้ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าเหล่านี้ได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับปัญหาขาดแคลนแรงงาน เป็นเรื่องที่ไทยจะต้องเผชิญหน้าต่อไป และปรับตัวให้ได้ เนื่องจาก ปัจจุบันหลายอุตสาหกรรมต่างก็ต้องการแรงงานด้วยกันทั้งสิ้น โดยพบว่า 11 กลุ่มอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงาน รวม 5 แสนคน

          อย่างไรก็ตาม ในภาวะที่ยังไม่สามารถหาแรงงานได้ทัน ผู้ประกอบการต้องปรับตัว ด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีการผลิต ลดปริมาณของเสียในสายการผลิตลง และหากให้สอดคล้องกับแผนการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (productivity) ให้ได้อย่างน้อยปีละ 8-10% ส่วนการที่ปัจจุบันตลาดรถยนต์ส่งสัญญาณชะลอตัว โดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ติดลบ 3.5% เป็นครั้งแรกในรอบ 17 เดือน จะไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วน เนื่องจาก การผลิตโดยรวมปีนี้ คาดว่า จะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว อยู่ที่ประมาณ 2.45 ล้านคัน เนื่องจากมีตลาดส่งออกรองรับ