แนะเอสเอ็มอีติวอังกฤษพร้อมโกอินเตอร์

 แนะเอสเอ็มอีติวอังกฤษพร้อมโกอินเตอร์  

นายกรกฎ ผดุงจิตต์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจไทยเตรียมพร้อมและกระตือรือร้นอย่างมากต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แต่อุปสรรคสำคัญ คือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งรัฐบาลต้องเน้นเรื่องนี้ และยกระดับการศึกษา ขณะนี้ ธุรกิจขนาดใหญ่รุกไปต่างประเทศมากแล้ว อย่างเช่น กลุ่มมิตรผล ซีพี เอสซีจี แต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ยังมีอุปสรรคเรื่องภาษาและความเข้าใจวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน เพราะเป็นไปไม่ได้ที่การเดินทางไปเพียงครั้งหรือสองครั้งแล้วจะรู้จักประเทศนั้นทั้งหมด คนไทยยังไม่เรียนรู้วิถีชีวิตเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ เอสเอ็มอีไทยต้องรวมตัวกันให้ได้ หาตลาดร่วมกัน และเรียนรู้วัฒนธรรมสินค้าเพื่อประยุกต์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดเพื่อนบ้านทั้งเรื่องรูปแบบ รสชาติ บรรจุภัณฑ์ ซึ่งสินค้าไทยได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพ โดยเฉพาะในลาว กัมพูชา พม่า ถือเป็นข้อได้เปรียบที่ต้องรักษาไว้ต่อไป แต่ก็ต้องเรียนรู้เพื่อนบ้านเพื่อปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น 

               อย่างไรก็ตาม มองว่า สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยมีศักยภาพ และเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านมากแล้ว แต่สินค้าบางชนิดยังสู้มาเลเซียไม่ได้ เช่น บิสกิต ขนมปัง เพราะมาเลเซียมีศูนย์ปรับปรุงพันธุศาสตร์ และให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ขณะเดียวกัน คนไทยยังไม่มีจิตใจต้องการชนะเหมือนอย่างมาเลเซีย ที่มีแรงผลักดันมาก อยากให้คนไทยมีแรงขับเคลื่อนแบบนี้ มองมาเลเซียเป็นต้นแบบในเรื่องแรงขับเคลื่อน