สอท.ตั้งเป้าส่งออกสิ่งพิมพ์ทะลุแสนล้าน

  สอท.ตั้งเป้าส่งออกสิ่งพิมพ์ทะลุแสนล้าน  

               นายเกรียงไกร เธียรนุกูล  ประธานคลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวในงานสัมมนา"ทิศทางบรรจุภัณฑ์ไทย สู่ความเป็นผู้นำใน AEC" ว่า ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ส่งออกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน คิดเป็นเงินปีละ6 หมื่นล้านบาท โดยส.อ.ท.ตั้งเป้าว่า เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 มูลค่าการส่งออกจะเพิ่มเป็น 1 แสนล้านบาทโดยการส่งออกสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษของไทยส่วนใหญ่ 60-70% อยู่ในตลาดเอเชีย คาดว่า  การส่งออกจะขยายตัว หลังจากญี่ปุ่นเข้ามาขยายฐานการผลิตในไทย เพื่อส่งกลับไปญี่ปุ่น และ ความต้องการในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ส.อ.ท.เชื่อว่า หลังเข้าสู่เออีซี ไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษของอาเซียน โดยส่งออกแซงหน้าสิงคโปร์มาแล้ว 3-4 ปี แต่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยส.อ.ท.ได้ตั้งคลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และแบ่งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 4 กลุ่ม คือ กระดาษ พลาสติก แก้วและโลหะ โดยเน้นให้ซัพพลายเชนตอบสนองความต้องการของตลาดโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งไทยได้เปรียบด้านวัตถุดิบ เช่น พลาสติกชีวภาพ เป็นต้น

          อย่างไรก็ตาม ทางด้าน นายมานิตย์ กมลสุวรรณ อดีตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ส.อ.ท.กล่าวว่า ไทยมีผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์กระดาษรายใหญ่ประมาณ 300 ราย โดยอุตสาหกรรมนี้ขยายตัวต่อเนื่องทุกปีเฉลี่ยปีละ 4-5 % แต่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานทุกระดับ โดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูงกว่าคู่แข่งในอาเซียน