ขนส่งเข้มทำ ใบขับขี่ ต้องสอบผ่านข้อเขียน 90%

 ขนส่งเข้มทำ ใบขับขี่ ต้องสอบผ่านข้อเขียน 90% 

 
      นายวัฒนาพัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ( ขบ.) เปิดเผยว่าขบ.มีแผนปรับหลักเกณฑ์การทดสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ใหม่ทั้งประเภทใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ที่ทดสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่โดยจะกำหนดเกณฑ์ข้อสอบใหม่ และเกณฑ์ของคะแนนสอบวัดผลจากเดิมที่ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ 75% จะเพิ่มเป็น90% เพื่อยกระดับมาตรฐานของผู้สอบใบขับขี่ให้สูงขึ้นให้ผู้ขับขี่มีความรู้เรื่องกฎหมายจราจรและตระหนักถึงกฎกติกามารยาทในการขับขี่อย่างเข้มงวดซึ่งในปัจจุบันเป็นปัญหามากทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรติดขัดที่เกิดจากผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยขณะนี้ผลการศึกษาในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การสอบใบขับขี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงคมนาคมรับทราบ คาดว่าภายในปี 2557จะเริ่มใช้เกณฑ์ข้อกำหนดใหม่ได้ นอกจากนี้ขบ.ยังมีแผนที่จะตั้งศูนย์บันทึกพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์เบื้องต้นจะนำร่องใช้กับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตรายก่อนบังคับใช้กับผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลง จะทำให้ผู้ขับขี่ไม่กล้าทำพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งนี้คาดว่าศูนย์ดังกล่าวจะตั้งเสร็จช่วงเดือน เม.ย.นี้