“ กระจก 8 หน้า ”

 “ กระจก 8 หน้า ”

       โดยมิสเตอร์ พี เขียนเรื่อง ใจเสียและเสียใจ ( ประเทศไทยวันนี้ ) โดยข้อมูลจากสถาบันวิเคราะห์ในต่างประเทศ ที่ประเมินเศรษฐกิจโลกขณะนี้ มองกันว่าในครึ่งหลังของปีนี้เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวขึ้น และจะเริ่มมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น ขณะที่การเสาะหาพื้นที่ลงทุนใหม่โดยเฉพาะประเทศที่เศรษฐกิจฟื้นตัวก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้ง และเท่าที่มีกระแสออกมา ขณะนี้รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเตรียมออกแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ประมาณ 1.15 ล้านล้านบาท ขณะที่พม่า และลาวกำลังเนื้อหอมสุดขีดในสายตาของนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งนักลงทุนไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนแล้วจำนวนมากแต่หากมองไทยแล้วไม่ต้องพูดถึง เพราะยังไม่รู้เลยว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าปัญหาความขัดแย้งจะยุติลงหรือไม่และจะมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศแล้วหรือยัง