“ผลข้างเคียงยุติกู้เงิน 2 ล้านล้าน”

 “ผลข้างเคียงยุติกู้เงิน 2 ล้านล้าน”

  รวบรวมความเห็นของบุคคลต่างๆ ต่อกรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีออก พรบ.กู้เงิน 2 ล้านล้านของรัฐบาล โดย ลกท.ระบุว่าจะทำให้การลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของรัฐชะลอไป เช่น ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ แต่คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการที่เข้ามาขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เนื่องจากกลุ่มที่ขอรับส่งเสริมในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวกับโครงการแผนการผลิตไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับโครงการ 2 ล้านล้าน กรุงเทพธุรกิจ มีประเด็น “รัฐ-เอกชนชี้กระทบลงทุน สศค.เผยฉุดเป้าหมายจีดีพี 1%”