ดับเบิ้ลไพน์ เปิดตัว “ชุดโปรแกรมอัจฉริยะ DPineSuite”

 ดับเบิ้ลไพน์ เปิดตัว “ชุดโปรแกรมอัจฉริยะ DPineSuite”

เบื้องหลังความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานขององค์กรต่างๆ คือการมีเครื่องมือและระบบที่ทันสมัย ใช้งานง่าย มาช่วยสนับสนุนการทำงานของพนักงาน
 
   ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้บริหารเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานมาประมวลผลเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านต่างๆ ขององค์กรให้ทันสัญญาณความเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา
 
   บริษัท ดับเบิ้ลไพน์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ผลิตระบบโปรแกรมบัญชีคุณภาพภายใต้ชื่อ “MAC-5” สำหรับงานบัญชี ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานถึง 23 ปี โดยซอฟต์แวร์บัญชีสำเร็จรูป และบริหารจัดการองค์กรของดับเบิ้ลไพน์ นับว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาบริษัทชั้นนำต่างๆ ของประเทศ
 
   ล่าสุด ดับเบิ้ลไพน์ ได้แตกไลน์สู่การผลิตซอฟต์แวร์ระบบริหารจัดการครบวงจร “ชุดโปรแกรมอัจฉริยะ DPineSuite” มีระบบการทำงานที่ง่ายและแม่นยำ เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบโปรแกรมขนาดใหญ่ ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกกิจกรรมในองค์กร ตลอดจนสามารถช่วยให้องค์กรบริหารจัดการอนาคตและกลยุทธ์ของธุรกิจได้ทุกรูปแบบ
 
   คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจในการผลิตซอฟต์แวร์ชุด DPineSuite ว่า เกิดจากลูกค้าที่มักถามหาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยในการทำงานด้านบริหารงานกลยุทธ์และทรัพยากรบุคคล ทางบริษัทฯ รับฟังความต้องการของลูกค้าแล้วนำมาพัฒนา
 
   “ต้องขอบคุณลูกค้า เพราะเดิมเราเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์บัญชีซึ่งเป็นศักยภาพหลักของเราให้รองรับความต้องการและเทคโนโลยีใหม่ เมื่อลูกค้าเชื่อมั่นในบริษัทของเรา และถามหาความต้องการใหม่ๆ เราจึงทุ่มเทประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดเข้าไว้ในระบบใหม่นี้ ภายใต้แนวคิดว่าจะต้องง่ายสำหรับคนทำงาน ผู้ให้บริการ เป็นระบบ ERM ที่สมบูรณ์ สามารถช่วยผู้บริหารตัดสินใจได้จริง ช่วยให้งานของลูกค้าเป็นระบบ เร็ว ถูกต้อง และยั่งยืน อย่างแท้จริง”
 
    สำหรับ “ซอฟต์แวร์ DPineSuite” แบ่งการทำงานออกเป็น 28 ระบบ เชื่อมโยงทุกภาคส่วนในองค์กร เช่น การบริหารลูกค้า รายได้ การขาย การตลาด บัญชี เจ้าหนี้ สินค้าคงคลัง การผลิต การวิเคราะห์การเงินและโครงการ รวมถึงระบบการบริหารกลยุทธ์และทุนมนุษย์ โดยได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ
 
    DpineSuite เป็น Software Application ทำงานบน Microsoft Windows ทำงานแบบ 3-Tier โดยใช้ Corporate Server หรือ Cloud ก็ได้ รองรับการทำงานหลายภาษาและอุปกรณ์พกพา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-515-0600 หรือ www.doublepine.co.th