สรรพากรคืนภาษี 5 หมื่นล้าน “สุทธิชัย” สั่งปิดสำเพ็ง-ประตูน้ำรีดรายได้

สรรพากรคืนภาษี 5 หมื่นล้าน “สุทธิชัย” สั่งปิดสำเพ็ง-ประตูน้ำรีดรายได้ 

กรมสรรพากร สะดุ้ง!!ตั้งเป้ายอดขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 50,000 ล้านบาท หลังพบผู้มีเงินได้ยื่นแบบขอคืนภาษี 3.5 ล้านคน จากจำนวนผู้ยื่นแบบภาษีทั้งหมด 10.25 ล้านคน “สุทธิชัย” ลั่นสั่งปิดถนนสำเพ็ง เยาวราช ประตูน้ำ วัดตึก และย่านวรจักรรีดภาษีผู้ค้าส่งรายใหญ่

 
นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2556 ของประชาชนที่มีรายได้ระหว่างเดือน ม.ค. จนถึงเดือน ธ.ค.ของปี 56 ที่ต้องยื่นแบบภาษีระหว่างเดือน ม.ค.จนถึงเดือน มี.ค.57 ที่ผ่านมานั้น กรม สรรพากรคาดว่าจะมียอดเงินในการคืนภาษีให้แก่ประชาชนสูงถึง 50,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเดิมที่มีอยู่ที่ 5 ขั้น ได้ขยายเพิ่มขึ้นเป็น 7 ขั้น ประกอบด้วย 5% 10% 15% 20% 25% 30% และ 35% ทำให้ประชาชนที่มีรายได้ปานกลางไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่ง ถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของผู้ที่มีเงินได้ ได้รับผลประโยชน์จากอัตราภาษีใหม่ที่ลดลงเป็นจำนวนมาก
 
“ในรอบปี 56 ที่สิ้นสุดการยื่นแบบเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าผู้มีเงินได้มายื่นแบบภาษีทั้งหมด 10.25 ล้านคน ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต 7.7 ล้านคน ยื่นแบบด้วยกระดาษผ่านสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ 2 ล้านคน ส่วนที่เหลือ 170,000 คน ได้ยื่นแบบผ่านธนาคาร โดยในรอบปีภาษีนี้ ผู้มีเงินได้ยื่นแบบภาษีกับกรมสรรพากรเพิ่มขึ้น 270,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่น่าพอใจ”
 
นายสุทธิชัยกล่าวว่า แม้ยอดการคืนภาษีในปีภาษี 56 จะมีเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีภาษีก่อน 30,000 ล้านบาทก็ตาม แต่กรมสรรพากรก็ไม่ได้หนักใจ เพราะการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวอยู่ในสูตรการคำนวณการสูญเสียรายได้ของกรมสรรพากรไว้เรียบร้อยแล้ว โดยประเมินว่าตั้งแต่โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่มีผลบังคับเมื่อปลายปีที่แล้ว กรมสรรพากรจะสูญเสียรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
 
สำหรับเม็ดเงินการขอคืนภาษี 50,000 ล้านบาท มีผู้ที่ยื่นขอคืนทั้งหมด 3.5 ล้านคน จากปีภาษีที่แล้วอยู่ที่ 2.8 ล้านคน โดยในจำนวนนี้กรมสรรพากรได้คืนภาษีไปแล้วประมาณ 71% หรือเป็นเม็ดเงินประมาณ 29,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมั่นใจว่ากรมสรรพากรจะคืนภาษีให้ผู้ที่มีเงินได้
 
ที่ขอคืนภาษีได้เกือบทั้งหมดได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ที่ยื่นแบบไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเรียกข้อมูลและขอเอกสารเพิ่มเติมส่งผลให้การพิจารณาการคืนภาษีล่าช้าไปด้วย
 
นายสุทธิชัยกล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2557 นี้ กรมสรรพากรจะพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้น โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบ ประมาณ 2557 (ต.ค.56-มี.ค.57) จัดเก็บรายได้รวม 705,613 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 23,451 ล้านบาท หรือ 3.2% แต่ยังสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 4% ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองทำให้ประชาชนลดการอุปโภคและบริโภค “ล่าสุดได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรในเขตพื้นที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจคือ สำเพ็ง เยาวราช ประตูน้ำ วัดตึก และย่านวรจักร ตรวจสอบบรรดาร้านค้าส่งในแหล่งธุรกิจดังกล่าวอย่างเข้มงวดเพราะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าบรรดาร้านค้าส่งเหล่านี้เสียภาษีไม่ครบถ้วน”.