เสื้อผ้า-รองเท้าอาการโคม่า คนหมดอารมณ์ชอปปิง เอกชนดิ้นหารายได้เพิ่ม

 เสื้อผ้า-รองเท้าอาการโคม่า คนหมดอารมณ์ชอปปิง เอกชนดิ้นหารายได้เพิ่ม.

 
              นายถาวร กนกวลีวงศ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมค้าปลีกเครื่องนุ่งห่ม ปรับลดลงประมาณ 30% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งเสื้อผ้าระดับล่าง จนถึงระดับแบรนด์เนม เนื่องจากแรงซื้อคนไทยลดลง จากภาวะหนี้สินครัวเรือนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อยังไม่ได้ข้อยุติ ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่มีแรงจูงใจชอปปิง ทั้งนี้ ทางด้านนายสุกิจ คงปิยาจารย์ ประธานกลุ่มแฟชั่นและอัญมณี สภาหอการค้าไทย กล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมกลุ่มแฟชั่นฯ ได้รับผลกระทบจากแรงซื้อคนไทยที่ลดต่ำ โดยเฉพาะค้าปลีกเครื่องนุ่งห่ม ที่เริ่มเห็นชัดเจนขึ้น แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ และจากการที่ไม่สามารถจะคาดเดาสถานการณ์ทางการเมืองจะจบเมื่อใด ทำให้ผู้ค้าไม่กล้าสั่งผลิต หรือนำเข้าเพิ่มขึ้น โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวังในขณะนี้ คือ การบริหารสต๊อกไม่ให้บวมมาก ส่วนการส่งออกเอง ได้อานิสงส์จากเสื้อผ้ากีฬาก็ยังคาดหวังว่าการส่งออกจะโตได้ 5% หากการเมือง จบเร็วเพราะตลาดโลกเริ่มฟื้นตัว
 
                         นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
                  อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายชนินทร์ จิตต์โกมุท นายกสมาคมรองเท้าไทย กล่าวว่า ขณะนี้ยอดขายรองเท้าเกือบทุกประเภทยกเว้นรองเท้ากีฬามีการปรับตัวลดลงอย่างมากเฉลี่ย 40 - 50% เนื่องจากแรงซื้อประชาชนลดต่ำลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอส เอ็มอี) หลายรายเริ่มหันไปรับงานซ่อมรองเท้าแทน มองหางานอื่น ๆ เข้ามาเสริมเพื่อสร้างรายได้ทดแทนเพื่อประคองธุรกิจ หากการเมืองยืดเยื้อไม่รู้ทิศทางภายในกลางปีนี้จะเห็นเอสเอ็มอีรองเท้าทยอยปิดกิจการอย่างน้อย 10% หรือประมาณ 500 ราย จากที่มีอยู่ 3,000 - 4,000 ราย