พลังงานชงชี้ชะตาราคาก๊าซหุงต้ม

 พลังงานชงชี้ชะตาราคาก๊าซหุงต้ม

   นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า วันนี้ (30 พ.ค.) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศและรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจ จะหารือถึงภาพรวมพลังงาน ซึ่งกระทรวงพลังงาน จะขอความชัดเจนเกี่ยวกับภาพรวมพลังงาน โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือน และภาคขนส่ง ปัจจุบันมีราคาต่างกัน ซึ่งมีหลายกระแสต้องการให้ตรึงราคาของแอลพีจีออกไปก่อน ดังนั้นจึงต้องการรับทราบนโยบายที่ชัดเจนว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยกระทรวงพลังงานได้เตรียมข้อมูลพร้อมที่จะชี้แจงทั้งข้อดีและข้อเสียไว้เรียบร้อยแล้ว
 
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สนพ.ได้ทำรายงานและข้อสรุปที่สำคัญๆแบบเร่งด่วนและต้องขอความชัดเจนจาก คสช. เพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้ โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะนโยบายด้านราคาพลังงาน อาทิ ราคาแอลพีจี ปัจจุบันภาคครัวเรือน มีราคาสูงกว่าขนส่งถึง 1.25 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ซึ่งตามนโยบายเดิมราคาแอลพีจีครัวเรือนจะต้องปรับขึ้นอีกต่อเนื่องเดือนละ 50 สตางค์ (สต.) ต่อ กก. ดังนั้น ความแตกต่างของราคาที่จะมากขึ้น ทำให้ สนพ.กังวลว่าจะทำให้เกิดการลักลอบใช้ผิดประเภทมากขึ้นด้วย
 
นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซหุงต้ม กล่าวว่า สมาคมกำลังพิจารณาทำหนังสือถึง คสช.ให้ช่วยตรึงราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน ที่จะปรับขึ้นในวันที่ 1 มิ.ย.57 นี้อีก 50 สต.ต่อ กก.ออกไปก่อนชั่วคราว หากมีการปรับราคา จะทำให้ราคาแอลพีจีครัวเรือน อยู่ที่ 23.13 บาทต่อ กก.ทันที ขณะที่แอลพีจีภาคขนส่งยังคงถูกตรึงไว้ที่ 21.38 บาทต่อ กก.ซึ่งจะมีผลให้ราคา 2 ชนิดต่างกันถึง 1.75 บาทต่อ กก. ดังนั้น ควรตรึงราคาแอลพีจีครัวเรือนออกไปก่อนแล้วให้ไปพิจารณาแนวทางการขึ้นราคาภาคขนส่ง ให้อยู่ในอัตราเท่ากับครัวเรือน หลังจากนั้นจึงค่อยทยอยขึ้นราคาไปพร้อมๆกันเพื่อให้สะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซฯที่ 24.82 บาทต่อ กก. “ขณะนี้ เริ่มพบเห็นประชาชนนำถังก๊าซแอลพีจีครัวเรือนไปเติมที่ปั๊มแก๊ส เพื่อนำมาใช้ในครัวเรือน ถือว่าเสี่ยงอันตรายมากและควบคุมได้ยาก”.