บอร์ด กทปส. เห็นชอบแจกคูปองเซตท็อปบ็อกซ์ มูลค่า 1 พัน

 บอร์ด กทปส. เห็นชอบแจกคูปองเซตท็อปบ็อกซ์ มูลค่า 1 พัน

       บอร์ดกองทุน กทปส. มีมติเห็นชอบมูลค่าคูปองเซตท็อปบ็อกซ์ 1,000 บาท ตามที่ กสท. เสนอ ส่งการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้ กสทช. พิจารณา และมีมติยกเลิกเอ็มโอยูโครงการ Free Wi-Fi กับ ก.ไอซีที และให้ กสทช.เรียกเงินคืน950ล้าน...
 
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2557 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) กล่าวว่า วันนี้ (5 มิ.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. มีมติเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยเห็นชอบการแจกคูปองเซตท็อปบ็อกซ์ มูลค่า 1,000 บาท ตามคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เสนอมาให้กับ 25 ล้านครัวเรือน ในกรอบวงเงิน 25,000 ล้านบาท 
 
เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า  ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายเสนอให้นำโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศนั้น ที่ประชุมเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. จึงมีมติให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา ซึ่งในเบื้องต้น ประธาน กสทช. ได้กำหนดวันพิจารณาวาระพิเศษเรื่องโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การชมทีวีดิจิตอล ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 13 มิ.ย.นี้
 
นายฐากร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. ยังมีมติยกเลิก MOU โครงการ Public Free "Wi-Fi เพื่อประชาชน เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi ที่ทำกับสำนักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และให้สำนักงาน กสทช. เรียกเงินสนับสนุนวงเงิน 950 ล้านบาทคืน เนื่องจากผิดเงื่อนไขหลายข้อใน MOU แม้ว่าทางสำนักปลัดกระทรวงไอซีที จะชี้แจงเหตุผลมา แต่เหตุผลที่แจ้งมาไม่สามารถรับฟังได้
 
"การแจกคูปองอาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าเราดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบ และขอยืนยันกับประชาชนว่าจะมีการแจกคูปองแน่นอน" เลขาฯ กสทช. กล่าว.