เตรียมนำผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่ม-รองเท้าลุยพม่าขยายลงทุน

 เตรียมนำผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่ม-รองเท้าลุยพม่าขยายลงทุน

กรมการค้าต่างประเทศ จัดทีมอุตฯ เครื่องนุ่งห่ม-รองเท้า เยือนพม่า เล็งขยายช่องทางการค้า ลงทุนรับเออีซี พร้อมเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างไทย-พม่า...
 
เมื่อวันที่ 20 ก.ค. มีรายงานว่า กรมการค้าต่างประเทศเตรียมนำคณะผู้แทนการค้าการลงทุนไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า เดินทางไปเยือนกรุงย่างกุ้งและเมืองพะโค ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. นี้ เพื่อพบปะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของพม่าในการหาโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทย รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
ทั้งนี้ ทางคณะจะพบปะกับเจ้าหน้าที่ BOI ของพม่า เพื่อรับฟังแนวทางการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเมืองพะโค รับฟังแนวทางการลงทุนจัดตั้งโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งเยี่ยมชมโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อหาช่องทางในการย้ายฐานการผลิตให้กับผู้ประกอบการไทย โดยการใช้ประโยชน์จาก AEC ในการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มโอกาสในการบุกเจาะตลาดเมียนมาร์
 
นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดงาน Thailand-Myanmar Business Networking เพื่อให้มีการเจรจาสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการพม่าในการสร้างความร่วมมือทำการค้าระหว่างกันด้วย.