สรรพสามิต เฝ้าระวัง หลังคนผิดเงื่อนไขรถคันแรกต้องส่งเงินคืนพุ่ง

 สรรพสามิต เฝ้าระวัง หลังคนผิดเงื่อนไขรถคันแรกต้องส่งเงินคืนพุ่ง

อธิบดีสรรพสามิต สั่งเฝ้าระวังผู้ใช้สิทธิ์รถคันแรก หลังมีผู้ผิดเงื่อนไขต้องส่งเงินคืนพุ่งสูงกว่า 50 เท่า ชี้ส่วนหนึ่งไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดได้ บางรายเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ จ่อถูกฟ้อง 21 ราย...
 
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ระบุว่า ขณะนี้ผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการรถคันแรกได้รับเงินคืนไปแล้ว แต่มีผู้ทำผิดเงื่อนไขต้องนำเงินมาคืนมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2556 จากหลัก 10-20 ราย เป็น 511 ราย หรือเพิ่มขึ้นกว่า 50 เท่า ในปี 2557 แบ่งเป็น การปฏิบัติผิดเงื่อนไข 485 ราย มีการขอผ่อนชำระคืน 5 ราย และส่งเอกสารให้กรมบัญชีกลางฟ้องร้อง 21 ราย เนื่องจากประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดกับบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อ (ลีสซิ่ง) ได้ และไม่ได้ถือครองรถยนต์ครบ 5 ปี ตามที่โครงการกำหนดไว้
 
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหวในโครงการรถคันแรก เพราะหลังจากโครงการสิ้นสุดลงเมื่อปลายปี 2555 พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มนำเงินมาคืนให้กรมสรรพาสามิต เพราะไม่สามารถครอบครองรถยนต์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 5 ปีได้ รวมทั้ง ได้ประสานกับบริษัทลีสซิ่ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลในอนาคตว่า จะมีการยึดรถคืนหรือไม่ แต่เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา เพราะการปล่อยกู้นั้นจะต้องดูรายละเอียด และความสามารถในการผ่อนรถของผู้ที่ใช้สิทธิโครงการรถคันแรกอยู่แล้ว
 
อย่างไรก็ตาม มองตัวเลขการนำเงินมาคืนประมาณ 511 ราย ยังไม่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1.25 ล้านราย ถือเป็นสัดส่วนที่น้อย เพราะผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่นำเงินมาคืน อาจมีเหตุผลทางการเงินที่ไม่สามารถผ่อนชำระต่อและครอบครองรถยนต์ครบตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งบางรายต้องการที่จะเปลี่ยนรถยนต์รุ่นใหม่ ทำให้ต้องนำเงินมาคืน เพื่อไม่ให้ถูกการฟ้องร้อง ซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้ที่เข้าร่วมโครงการรับทราบดีอยู่แล้ว.