คมนาคมไม่ผ่อนผันน้ำหนักรถบรรทุก

 คมนาคมไม่ผ่อนผันน้ำหนักรถบรรทุก

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณีสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ขอผ่อนผันให้รถบรรทุกชนิด 7 เพลา 24 ล้อ บรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายกำหนดหรือ 58 ตัน หลังจากกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ออกประกาศบังคับใช้พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกรวมของรถพ่วงทุกชนิดให้บรรทุกรวมไม่เกิน 50.5 ตัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2557 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมไม่ยินยอมตามคำร้องขอของสหพันธ์ เนื่องจากผลการศึกษาระบุชัดเจนว่า การบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดส่งผลต่อความปลอดภัยของถนนและสะพาน อีกทั้งยังทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาอีกจำนวนมาก
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะสรุปเรื่องและรายงานให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายเศรษฐกิจรับทราบในเร็วๆ นี้ ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) อยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวงในการออกใบกำกับพิกัดน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานในการตรวจสอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท สะดวกรวดเร็วขึ้น หากพบการกระทำผิดหลังจากมีใบกำกับพิกัดน้ำหนักบรรทุก ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบด้วย คือ ผู้ตรวจรับรองน้ำหนัก คาดว่าร่างกฎกระทรวงจะแล้วเสร็จกลางเดือน ก.ย.นี้ ส่วนประเด็นที่ผู้ประกอบการขนส่งเป็นห่วงเรื่องการจัดเก็บส่วยทางหลวงนั้น เชื่อว่าในรัฐบาลชุดใหม่คงไม่เกิดขึ้น เพราะ คสช.ระมัดระวังและป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาส่วยอย่างแน่นอน
 
ด้านนายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการขนส่งต้องการให้แก้ไขกฎหมายเอาผิดผู้ว่าจ้างขนสินค้า เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ว่าจ้างมีความรับผิดชอบร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งด้วย ส่วนการขอผ่อนผันเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินถือเป็นเรื่องรอง “ไม่ใช่ว่าเราทำผิดแล้วไม่ยอมรับ แต่ถ้าคุมน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ต้นทาง ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งไม่ต้องแบกรับความผิดฝ่ายเดียว และปกติเมื่อมีเรื่องร้องเรียนจากฝ่ายใดก็ตาม ทางกระทรวงคมนาคมควรเชิญผู้ร้องเรียนเข้าร่วมเพื่อรับฟังปัญหาด้วย”.