ผู้ส่งออกเฮค่ายกตู้ลดลง

 ผู้ส่งออกเฮค่ายกตู้ลดลง

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้ประกอบการตู้คอนเทนเนอร์ ผู้ประกอบการเดินเรือ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ว่าได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ลดอัตราจัดเก็บค่าบริการยกตู้เปล่า (Lift on charge) จากผู้ส่งออก โดยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ให้เก็บค่าบริการ 280 บาทต่อตู้ จากเดิมที่เรียกเก็บ 300 บาทต่อตู้ และขนาด 40 ฟุต ให้เก็บค่าบริการ 560 บาทต่อตู้ จากเดิมที่เรียกเก็บ 600 บาทต่อตู้ ซึ่งเป็นอัตราการจัดเก็บที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% แล้ว และให้เริ่มต้นจัดเก็บอัตราดังกล่าวตั้งแต่ 15 ก.ย.-31 ธ.ค.57 ทั้งนี้ กรมจะส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการตู้คอนเทนเนอร์ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงอัตราค่าบริการยกตู้เปล่าใหม่ ก่อนที่จะถึงกำหนดการเรียกเก็บค่าบริการใหม่นี้ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กรมขอความร่วมมือแล้ว จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือกันใหม่อีกครั้งเดือน ม.ค.58 เพื่อพิจารณาการเรียกเก็บอัตราค่าบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 
“ถ้าผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ กรมมีกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการดูแลอยู่ ซึ่งอาจจะนำกฎหมายนี้เข้ามาดูแลและกำหนดค่าบริการได้ แต่ขณะนี้ผู้ประกอบการทั้งหมดได้ให้ความร่วมกับกรมอย่างเต็มที่”
 
สำหรับการหารือครั้งนี้ เป็นผลมาจาก สรท. เข้ามาร้องเรียนที่กรมว่ามีการเก็บอัตราค่าบริการยกตู้เปล่าไม่เป็นธรรมในท่าเรือแหลมฉบัง ส่งผลให้ผู้ประกอบการตู้คอนเทนเนอร์ ผู้ประกอบการเดินเรือ และ สรท. ไม่สามารถตกลงค่าบริการกันได้ กรมจึงเป็นตัวกลางในการประสานกับผู้ประกอบการทั้งหมดเพื่อหาข้อสรุปอัตราค่าบริการยกตู้.