จัดเต็มปรับโครงสร้างภาษี สรรพากรรับลูกชง 11 ก.ม.รอขุนคลังกดปุ่มเดินหน้า

 จัดเต็มปรับโครงสร้างภาษี สรรพากรรับลูกชง 11 ก.ม.รอขุนคลังกดปุ่มเดินหน้า

กรมสรรพากรรับลูกรัฐบาลรอรับนโยบายขุนคลังพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมาย 11 ฉบับเอื้อผู้เสียภาษียันไม่เน้นภาษีขอ ส่วนปัดฝุ่นภาษีมรดกยันเก็บจากทายาทเศรษฐีเท่านั้น เผยยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของกฤษฎีกา
 
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรคงต้องรับฟังนโยบายจากนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่รับนโยบายมาจากรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อน เช่น เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มว่าจะคงอัตราต่อไปหรือไม่
 
ส่วนการปรับปรุงโครงสร้างภาษีที่กรมจัดเตรียมไว้และจะผลักดันเดินหน้าต่อไปจะมีการแก้ไขกฎหมายรวม 11 ฉบับ เช่น การยกเลิกการเสียภาษีในรูปคณะบุคคล การให้สิทธิประโยชน์การตั้งสำนักงานภูมิภาคเพื่อแข่งขันกับประเทศสิงคโปร์ การเดินหน้าอนุสัญญาภาษีซ้อน การแก้ไขมาตรฐานทางบัญชีใหม่ในการลงรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักสากลมากขึ้น
 
นอกจากนั้น ยังมีการทยอยแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการขยายเวลาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการปรับโครงสร้างหนี้ออกไปอีก 3 ปี และการเดินหน้าเซ็นเอ็มโอยูกับสหรัฐฯในข้อตกลงเรื่องการเปิดเผยธุรกรรมทางการเงินในการทำธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งต้องรอให้ ครม.เห็นชอบก่อนจะเดินหน้าต่อไป รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์จากการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรืออาร์เอ็มเอฟ มาลดหย่อนภาษีได้นั้นเห็นควรสนับสนุนต่อไปเพราะชนชั้นกลางได้ประโยชน์ ส่วนการลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือแอลทีเอฟนั้น ยังมีเวลาพิจารณาอีก 2 ปี จึงยังไม่ต่ออายุ แต่หากจะต่ออายุก็ต้องปรับเกณฑ์ใหม่ให้เป็นการลงทุนระยะยาว 5 ปีจริง หรืออาจนานกว่านั้นเป็น 7 ปีแทน “ที่ผ่านมายังไม่มีข้อสรุปว่า คนที่ได้รับประโยชน์จากแอลทีเอฟที่แท้จริงคือใคร หากเป็นมนุษย์เงินเดือนก็น่าจะต่ออายุให้ต่อไป แต่หากเป็นคนรวยที่ได้รับประโยชน์ก็ไม่สมควร”
 
สำหรับร่างกฎหมายใหม่ที่เสนอไปแล้วคือ ร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บภาษีมรดกที่ยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยหลักการของการเก็บภาษีจะเน้นไปที่ผู้รับมรดกและพุ่งเป้าไปที่คนร่ำรวยเท่านั้น หากอยู่ในรูปของกองมรดกจะยังไม่มีภาระภาษีจนกว่าเจ้าของทรัพย์สินจะเสียชีวิต และมีผู้รับมรดกนั้นๆ ส่วนอัตราภาษีอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสม และหากกฎหมายมีผลก็จะมีการออกประกาศอัตรา และข้อยกเว้นตามมาในภายหลังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความ รวมทั้งบทลงโทษจะยึดหลักการเดียวกับการเสียภาษีเงินได้ ซึ่งกรมจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นมรดกได้อย่างแน่นอน
 
ส่วนแนวทางจัดเก็บภาษี กรมสรรพากรเน้นการทำงานในการดูแลผู้เสียภาษีตามแนวทางของ รมว.คลังอยู่แล้ว โดยจะเก็บบนความถูกต้องเป็นธรรม ไม่เน้นภาษีขอ หากภาคเอกชนและประชาชนผู้เสียภาษีทำถูกต้องก็จะช่วยลดภาระและต้นทุนของตัวเองอยู่แล้ว โดยเชื่อว่าตามแนวทางดังกล่าวจะทำให้กรมเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายในปี 2558 เรื่องจากฐานภาษีในต่างจังหวัดยังขยายตัวดี มีเพียง กทม.ที่ได้รับผลกระทบ ส่วนปี 2557 ยอมรับว่าผลการจัดเก็บภาษีจะต่ำกว่าเป้าหมาย 150,000 ล้านบาท โดยมาจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากสุด 40,000 ล้านบาท และมาจากภาษีรถยนต์กว่า 10,000 ล้านบาทและจากภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกที่หายไปค่อนข้างมาก แต่แนวโน้ม 3 เดือนมานี้ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคฟื้นตัวต่อเนื่อง.