ดีเดย์ 1 พ.ย.57 นำร่อง “สาทรโมเดล” “โตโยต้า” จัดให้ระบบจราจรแก้รถติด

  ดีเดย์ 1 พ.ย.57 นำร่อง “สาทรโมเดล” “โตโยต้า” จัดให้ระบบจราจรแก้รถติด

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมร่วมกับตำรวจจราจร และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ข้อสรุปตามแผนการทดสอบการแก้ปัญหาจราจรตามโมเดลที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นแล้วว่า ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ กระทรวงคมนาคมจะนำร่องการจัดระเบียบจราจรที่ถนนสาทร ระยะทางรวมกว่า 3 กม. โดยในแผนจะมีการดำเนินการ เช่น กำหนดจุดจอดรถ, ให้สัญญาณไฟฟ้าที่สว่าง, มีการจำกัดปริมาณรถเข้า-ออก พื้นที่ที่มีจำนวนจอดรถจำกัด โดยจะมีรถเวียน รับ-ส่ง เพื่อเข้าไปในจุดดังกล่าว เป็นต้น
 
“สาเหตุที่กระทรวงคมนาคมจะมีการนำร่องที่ถนนสาทร เนื่องจากถนนสาทรเป็นถนนที่มีการจราจรติดขัดอย่างมาก รถยนต์สามารถใช้ความเร็วได้เพียง 7.25 กม.ต่อชั่วโมงในช่วงเร่งด่วนเท่านั้น จึงเหมาะสมจะนำมาเป็นโมเดลแก้ไขปัญหา โดยสาทรโมเดลจะมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมการเดินทางของคนกรุงเทพฯ ให้หันมาใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น โดยอาจจะออกมาตรการจำกัดวัน เวลา และพื้นที่รถยนต์ส่วนตัว ในการขับเข้า-ออก พร้อมกับแก้ปัญหาด้วยการจัดรถขนส่งสาธารณะหรือ Shuttle Bus มาให้บริการต่อไปยังระบบสาธารณะรูปแบบอื่น”
 
สำหรับรูปแบบจะเป็นการบริหารจัดการที่มีความหลากหลาย เช่น จำกัดการเดินรถ ห้ามเข้าออกในพื้นที่ โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ภาคเอกชนต้องการช่วยเหลือสังคม โดยบริษัทโตโยต้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และหลังจากการนำร่องที่สาทรแล้ว กระทรวงฯ มีแผนจะขยายการนำโมเดลของโตโยต้าไปใช้ในพื้นที่อื่นต่อไป.